Wat is de nominale waarde van een aandeel of obligatie?

Als we over aandelen spreken hebben we het soms over de term ”nominale waarde.” Wat is nu precies de nominale waarde van een aandeel? In dit artikel ga ik je uitleggen wat de nominale waarde van een aandeel is en hoe je deze kunt berekenen.

Wat is de nominale waarde?

De nominale waarde is de waarde waarvoor een effect zoals een aandeel of obligatie wordt uitgegeven. Deze waarde kan sterk afwijken van de handelswaarde of koers door het samenspel van vraag en aanbod. In dit artikel bespreken we hoe je de nominale waarde van zowel aandelen als obligaties kunt berekenen.

Nominale waarde in meer details

De nominale waarde van een aandeel, ook wel de face value of par value genoemd, is de zogenaamde ‘aflossingsprijs.’ De term aflossing heeft verschillende toepassingen in de financiële en zakenwereld, afhankelijk van de context.

In de financiële sector beschrijft aflossing de terugbetaling van vastrentende waardepapieren op de geldmarkt op of vóór de vervaldatum van de desbetreffende activa. Beleggers kunnen aflossingen doen door een deel of al hun beleggingen, zoals aandelen, obligaties of beleggingsfondsen, te verkopen.

In de economie verwijzen nominale waarden naar het niet-gecorrigeerde tarief of de huidige prijs, zonder rekening te houden met inflatie of andere factoren. Dit in tegenstelling tot reële waarden, waarbij aanpassingen worden gemaakt voor veranderingen in het algemene prijsniveau.

De nominale waarde begrijpen

Nominale waarde is een cruciaal onderdeel van veel berekeningen van obligaties en preferente aandelen, waaronder rentebetalingen, marktwaarden, kortingen, premies en opbrengsten. De nominale waarde van gewone aandelen zal gewoonlijk veel lager zijn dan de marktwaarde vanwege vraag/aanbodoverwegingen, terwijl de nominale waarde van preferente aandelen meer in lijn zou moeten zijn met de marktwaarde. De nominale waarde van een obligatie zal variëren van de marktwaarde op basis van marktrente.

Nominale en reële waarden spelen ook een cruciale rol in de economie, of het nu gaat om het nominale Bruto Nationaal Product versus het reële Bruto Nationaal Product of de nominale rentetarieven versus de reële rentetarieven. Werkelijke waarden spelen een rol bij de veranderingen in koopkracht. Hoewel het nominale rendement de inkomsten van een belegger weerspiegelt als een percentage van zijn initiële investering, houdt het reële rendement rekening met de inflatie en de werkelijke koopkracht van de inkomsten van de belegger.

Hoe kan je de nominale waarde van obligaties berekenen?

Voor obligaties is de nominale waarde de nominale waarde van het bedrag dat op de eindvervaldag aan de obligatiehouder wordt terugbetaald. Bedrijfs-, gemeentelijke en staatsobligaties hebben doorgaans nominale waarden van ronde bedragen als 1000, 5000 en 10,000 euro (of andere valuta).

Als het rendement tot de vervaldag (Yield Till Maturity YTM) van een obligatie hoger is dan de nominale rentevoet (couponrente), dan zal de reële waarde van de obligatie lager zijn dan de nominale waarde en wordt gezegd dat de obligatie wordt verkocht met een korting tot par of zelfs onder par. Denk hier aan golf, waar als je par of onder par scoort op een hole, je de hole goed gespeeld hebt.

Omgekeerd, als de YTM lager is dan de nominale rentevoet, dan is de reële waarde van de obligatie hoger dan de nominale waarde en wordt er gezegd dat deze wordt verkocht tegen een premie tot par, of boven par en als ze hetzelfde zijn, dan is de obligatie verkocht tegen zijn nominale of nominale waarde. Nulcouponobligaties worden altijd met korting op de nominale waarde verkocht omdat de belegger pas rente ontvangt als de obligatie afloopt. De formule voor het berekenen van de obligatiemarktwaarde is:

Obligatieprijs = SOM (couponbetalingen) / (1 + marktrendement) ^ i + nominale waarde / (1 + marktrendement) ^ n

Waar: couponbetalingen = nominale waarde * couponrente; i = elk jaar; n = totaal aantal jaren

Bijvoorbeeld: een uitgifte van een bedrijfsobligatie op 3 jaar met een nominale waarde van €1000 en een couponrente van 10%. De jaarlijkse couponbetalingen bedragen € 100 (€ 1000 * 10%). Als de marktrente (YTM) hoger is dan de couponrente, zeg 12%, dan zou de marktwaarde van de obligatie worden verkocht met een korting tot par (minder dan € 1000).

Obligatieprijs = € 100 / (1+12%) + € 100 / (1+12%)2 + € 100 / (1+12%)3 + € 1000 / (1+12%)3

Obligatieprijs = € 89.29 + € 79.72 + € 67.18 + € 671.79 = € 951.98

Hoe kan je de nominale waarde van aandelen berekenen?

De nominale waarde van de aandelen van een bedrijf, is een willekeurige waarde die wordt toegekend voor de balans. Wanneer het bedrijf aandelenkapitaal uitgeeft en is doorgaans € 1 of minder. Het heeft weinig tot geen invloed op de beurskoers van het aandeel. Als een bedrijf bijvoorbeeld toestemming krijgt om € 5 miljoen in te zamelen en haar aandelen een nominale waarde van € 1 hebben, mag het tot 5 miljoen aandelen uitgeven en verkopen.

Het verschil tussen het nominale bedrag en de verkoopprijs van aandelen wordt de agio genoemd en kan aanzienlijk zijn maar het is technisch niet inbegrepen in het aandelenkapitaal of beperkt door toegestane kapitaallimieten. Dus als de aandelen voor € 10 worden verkocht, wordt € 5 miljoen geregistreerd als betaald aandelenkapitaal, terwijl € 45 miljoen wordt behandeld als extra betaald in kapitaal (extra paid-up capital).

Nominale waarde van preferente aandelen

Preferente aandelen zijn hybride activa die dividend uitkeren en die kunnen worden omgezet in gewone aandelen. De nominale waarde is hier vrij belangrijk, aangezien dit het bedrag is dat wordt gebruikt om het dividend te berekenen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld een preferente aandelen van 5% uitgeeft met een nominale waarde van € 50, zou jaarlijks een dividend van € 2,50 (5% * € 50) per aandeel uitkeren.

De prijs van het preferente aandeel is afhankelijk van de beoordeling door de markt van het aangeboden dividendpercentage, in dit geval 5%. Als de markt tevreden is met 5%, zal het aandeel rond zijn nominale (nominale) waarde handelen. Als het dividendpercentage hoger of lager is dan de marktverwachtingen, zal de prijs van het preferente aandeel worden verhandeld tegen een hogere of lagere prijs dan de nominale waarde.

Nominale waarde in economie

In de economie verwijst nominale waarde naar de huidige geldwaarde en wordt deze niet gecorrigeerd voor de effecten van inflatie. Dit maakt de nominale waarde een beetje nutteloos bij het vergelijken van waarden. Het is om deze reden dat beleggers de voorkeur geven aan reële waarden, die rekening houden met inflatie, om zo een relatieve vergelijking te geven die nauwkeuriger en begrijpelijker is. Het reëel tarief is het nominale tarief minus het inflatiepercentage.

Reëel tarief = nominaal tarief – inflatiepercentage

Als het nominale groeipercentage van het bruto binnenlands product (BBP) bijvoorbeeld 3,5% is voor een bepaald jaar en de daarmee samenhangende jaarlijkse inflatie 2%, dan is de reële bbp-groei voor dat jaar 1,5%.

Nominale versus reële wisselkoersen

De nominale wisselkoers is het aantal eenheden van de binnenlandse valuta dat een eenheid van een bepaalde vreemde valuta kan kopen. De reële wisselkoers wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het buitenlandse prijsniveau en het binnenlandse prijsniveau, waarbij het buitenlandse prijsniveau wordt omgerekend naar binnenlandse munteenheden via de huidige nominale wisselkoers. In tegenstelling tot de nominale wisselkoers is de reële wisselkoers altijd zwevend of in het Engels ‘’Floating’’, omdat zelfs in vaste wisselkoersregimes de reële wisselkoers verandert als de inflatie verandert.

Als we kijken naar de mogelijkheid voor een land om te concurreren, is het de echte wisselkoers die ertoe doet. De nominale effectieve wisselkoers (NEER), een niet-gecorrigeerde gewogen gemiddelde koers waartegen de valuta van een land omgewisseld wordt voor een mand met meerdere vreemde valuta en is het een indicator van de internationale concurrentiepositie van een land in verhouding tot de valutamarkt (Forex). De NEER kan worden aangepast om de inflatie van het thuisland vergeleken met de inflatie van zijn handelspartners te compenseren, wat resulteert in de reële effectieve wisselkoers (REER).

Nominale waarde – conclusie

Hopelijk weet je nu precies wat de nominale waarde van een aandeel of obligatie is, hoe je deze kunt berekenen en hoe relevant deze is. Als je wilt leren beleggen in Forex, opties of aandelen is het aan te raden eerst te oefenen met een gratis demo rekening.

Op deze pagina vind je een overzicht demo rekeningen van verschillende brokers. Als je meer wilt leren over beleggen en handelen op de beurs neem dan eens een kijkje op onze leren beleggen cursus pagina. Mocht je toch nog vragen hebben, stel deze dan gerust via de commentsectie onder dit artikel.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *