Wat is een kasstroomanalyse?

Een concept dat de laatste jaren op de voorgrond is getreden, is de kasstroomanalyse. Elke degelijke analyse van de jaarrekeningen van een bedrijf heeft de kasstromen berekend en bestudeerd. De kasstroomanalyse wordt gebruikt naast de ratio’s om de financiële situatie van een bedrijf te beoordelen.

Wat is een kasstroomanalyse?

Een kasstroomanalyse maakt gebruik van de inkomsten en de uitgaven over het boekjaar. Dit is een verschil met de jaarresultaten, waarbij de opbrengsten en de kosten worden gerapporteerd.  Een belangrijke misvatting is dat de opbrengsten en kosten gelijk zijn aan de inkomsten en de uitgaven:

  • Een factuur wordt opgemaakt: opbrengst.  Het wordt een inkomst zodra de factuur is betaald.
  • Het boeken van een afschrijving: kost (in dit geval is het een niet-kaskost. Het wordt gecorrigeerd op de balans, zonder dat het invloed heeft op de liquiditeit van de onderneming)
  • De brandverzekering wordt betaald: uitgave

Op deze manier wordt de invloed van waarderings- en boekingsregels geneutraliseerd en zal het nadien eenvoudiger zijn om bedrijven te vergelijken.

De drie secties van een kasstroomanalyse

  • Operationele kasstroom
  • Investeringskasstroom
  • Financieringskasstroom

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bevat alle inkomsten en uitgaven die toe te schrijven zijn aan de activiteiten van het bedrijf.  In tegenstelling tot de jaarrekening worden hierbij de niet-kaskosten niet in rekening gebracht.  Voor de berekening bestaan er twee mogelijkheden: de directe of indirecte methode.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom geeft een beeld van de investeringen of desinvesteringen die gedaan zijn tijdens het boekjaar. Transacties die hieronder terug te vinden zijn, zijn de aanschaf van nieuwe machines, het aan- of verkopen van vastgoed en eventuele overnames van nieuwe bedrijven. Hierbij wordt de transactieprijs gebruikt, zonder correcties door afschrijvingen, of geboekte meer- of minderwaarden.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom tenslotte beschrijft de financieringsbehoefte van een onderneming gedurende het boekjaar. Posten die hieronder terug te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld het uitgeven van nieuwe obligaties (waardoor er extra financiële middelen beschikbaar zijn, hetgeen een positief effect heeft op de kasstroom), het terugbetalen van een lening (wat een negatief effect heeft op de kasstroom) of het uitkeren van dividenden.

Vrije kasstroom en analyse

Het optellen van deze drie kasstromen geeft de vrije kasstroom.  Afhankelijk van het teken van de kasstroom beschikt de onderneming over meer of minder liquide middelen vergeleken met het vorige boekjaar. Een positieve vrije kasstroom is een indicatie van meer liquide middelen, een negatieve van een uitstroom van liquide middelen uit de onderneming.  Voor beleggers is de vrije kasstroom een belangrijk gegeven omdat deze middelen aangewend kunnen worden om te investeren of om een dividend uit te keren.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *