Wat is de ratio toegevoegde waarde?

Als laatste onderdeel van de ratio-analyse bespreken we de ratio’s die in verband staan met de toegevoegde waarde. De ratio’s van de solvabiliteit, liquiditeit en het rendement richten zich op de financiële kant van de onderneming, de toegevoegde waarde richt zich daarentegen op de operationele kant. Deze twee ratio’s kunnen gebruikt worden om de prestaties te analyseren, beoordelen en vergelijken. De twee gebruikte ratio’s zijn de toegevoegde waarde per personeelslid en de toegevoegde waardemarge.

Toegevoegde waarde per personeelslid

De toegevoegde waarde per personeelslid kan eenvoudig berekend worden, het is namelijk de verhouding tussen de toegevoegde waarde en het gemiddeld aantal personeelsleden.  De toegevoegde waarde kan gedefinieerd worden als de waarde van de productie verminderd met het intermediaire verbruik. Dit intermediair verbruik is de som van de kosten van de verbruikte grond- en hulpstoffen en de kosten van de diensten gebruikt in het proces.

De ratio van de toegevoegde waarde per personeelslid geeft op zich weinig nuttige informatie omdat het in een context bekeken moet worden. Deze ratio is geschikt om te vergelijken met vorige jaren of met andere ondernemingen binnen de sector. Een stijging of daling van de ratio kan twee redenen hebben: een wijziging van het gemiddelde personeelsbestand of een wijziging van de toegevoegde waarde. Het is daarom belangrijk om bij het vergelijken met andere boekjaren ook te verifiëren wat de reden is voor de verandering van waarde.

Toegevoegde waardemarge

De toegevoegde waardemarge kan berekend worden door  de toegevoegde waarde te delen door de waarde van de productie. Hierbij kan de toegevoegde waarde op dezelfde wijze berekend worden als bij de toegevoegde waarde per personeelslid. Deze ratio geeft aan hoeveel één euro productie voortbrengt aan toegevoegde waarde. De toegevoegde waardemarge wordt gebruikt als maatstaf van de verticale integratie binnen een bedrijf.

Hoe hoger de ratio, des te meer verticale integratie het bedrijf kent. Een verandering van de ratio kan twee redenen hebben:  Ofwel is de waarde van de productie veranderd, ofwel zijn de kosten minder dan proportioneel veranderd waardoor de toegevoegde waarde ook verandert. Net als de toegevoegde waarde per personeelslid wordt deze ratio voornamelijk gebruikt om te vergelijken met andere boekjaren of eventueel met concurrerende bedrijven.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *