Wat is een stresstest bij een bank?

Tijdens de financiële crisis bleek dat de banken financieel niet zo gezond bleken als aangenomen werd. Financiële toezichthouders creërden stresstests om hun financiële situatie te analyseren. Centraal in deze stresstest staat de Tier 1 ratio centraal.

Solvabiliteit bank

De Tier 1 ratio is een indicator voor de solvabiliteit van een bank. De Tier 1 ratio is de verhouding van het kapitaal en het vreemd vermogen. In de ratio wordt enkel rekening gehouden met het kernkapitaal om enkel het kapitaal met de beste kwaliteit in rekening te brengen. Deze ratio is belangrijk voor beleggers en banken. Beleggers gebruiken het om de solvabiliteit en de kwaliteit van de bank te onderzoeken.

Een bank met een hoog Tier 1 ratio wordt aanzien als een bank met goede financiële basis en voorzien van de nodige buffers voor financieel slechte tijden. Bij de banken zelf wordt de ratio gebruikt voor onderlinge transacties zoals interbancaire leningen. Toezichthouders eisen een minimumratio van 4%, hoewel de stresstests hogere minimumratio’s hanteren.

Scenario’s stresstest

Een stresstest bestaat uit drie scenario’s. In alle scenario’s wordt een macro-economisch kader geschept waarin uitgegaan wordt van bepaalde indicatoren. Op basis van deze indicatoren en de situatie wordt onderzocht wat de impact zal zijn op de bank en in welke mate ze de situatie financieel aankunnen.

Het eerste scenario is het benchmark scenario. In dit scenario gaat men uit van de verwachtingen over de economische groei. Met het benchmark scenario zal nadien het tweede scenario vergeleken worden. In het benchmark scenario wordt steeds uitgegaan van voorzichtige prognoses, omdat anders de waarde van een stresstest verloren gaat.

Het adverse scenario is het tweede scenario. Hierin wordt een slechte economische situatie gesimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn een recessie (eventueel met een double dip) of een nulgroei van de economie met hogere werkloosheid en meer wanbetalers en dalende aandeelprijzen.

Een derde scenario situeert zich op landenniveau. De aanname is dat de factoren in het inverse scenario leiden tot afschrijvingen en schokken op de vastgoed- en aandelenmarkten.

Resultaten van de stresstest

De stresstests worden per bank opgemaakt om te zien of ze voldoende kernkapitaal hebben.  ndien dit niet het geval is, krijgt de bank de tijd om het kernkapitaal aan te sterken door bijvoorbeeld een kapitaalverhoging.  Indien de bank niet in staat is om het kernkapitaal zelf te verhogen, zal het land waaronder de bank valt deze taak op zich nemen.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *