Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen of preferred stock zijn aandelen die de aandeelhouder extra rechten geven. In dit artikel bespreken we de betekenis van preferente aandelen: want welke voordelen geven preferente aandelen je nu eigenlijk?

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen of bevoorrechte aandelen zijn aandelen met extra rechten. De houders van preferente aandelen hebben voorrang bij het uitbetalen van dividend. De houder van een preferent aandeel ontvangt een vast, stabiel dividendpercentage op jaarbasis. Dit percentage hangt niet samen met de winstgevendheid van het bedrijf. Ook wanneer het bedrijf failliet gaat, hebben houders van preferente aandelen voorrang. Sommige preferente aandelen geven de aandeelhouder nog meer voordelen.

In ruil voor deze extra voordelen, kunnen de partijen die de aandelen kopen hun aandelen vaak een tijd lang niet kwijt.

Wat bieden preferente aandelen?

Aandeelhouders van preferente aandelen (voorkeur aandeelhouders) ontvangen doorgaans het recht op een voorkeursbehandeling over dividenden. Dit betekent dat de houder van een preferent aandeel eerder dividend uitgekeerd krijgt dan de houder van normale aandelen.

De houder van een preferent aandeel krijgt eerst het beloofde dividend uitgekeerd wat vaak een vast percentage is. Alleen als er daarna nog geld over is ontvangen de normale aandeelhouders dividend.

In de meeste gevallen ontvangt de houder van een preferent aandeel een vast dividendbedrag. In sommige gevallen hangt het dividend echter af van een externe indicator. Dit kan bijvoorbeeld een rente index zijn zoals de LIBORl.

Kortom, preferente aandelen bieden aandeelhouders onder andere meer gegarandeerde dividenden. Er zijn nog meer speciale kenmerken mogelijk met preferente aandelen.

Andere mogelijke rechten & kenmerken

Houders van preferente aandelen kunnen soms van andere voordelen genieten. Zo geven sommige preferente aandelen voorrang bij liquidatie. Dit betekent dat als een bedrijf failliet gaat, de houder van een preferent aandeel eerder nog een deel van zijn geld terugkrijgt. Obligatie houders krijgen echter nog voor de houders van preferente aandelen hun geld terug.

In sommige gevallen krijgt de houder van preferente aandelen ook speciale stemrechten. Ze kunnen dan in speciale gevallen meebeslissen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de overname van een ander bedrijf of voor de uitgifte van nieuwe aandelen.

Wat zijn de hoofdtype preferente aandelen?

Bedrijven geven preferente aandelen vaak met twee doelen uit. Ze willen de onderneming financieren of ze willen de onderneming beschermen.

De financieringsprefs zijn aandelen die worden uitgegeven om de onderneming te financieren. Dit type aandeel betaalt een vast rendement uit dat niet afhangt van het bedrijfsresultaat. In sommige gevallen kan de uitbetaling wel samenhangen met de marktrente. Dit type aandeel wordt gebruikt als alternatief voor het uitgeven van een lening.

Het andere type zijn de beschermingsprefs. Deze aandelen zijn er om het bedrijf te beschermen tegen een vijandige overname. Het is mogelijk om deze aandelen aan te bieden aan de partijen die aan de kant staan van het bedrijf. Hierdoor verwatert het belang van de vijandige aandeelhouder en neemt zijn of haar stemrecht dus af.

Verschillende soorten preferente aandelen

Er bestaan verschillende soorten preferente aandelen. Hieronder vind je de verschillende voorkomende preferente aandelen en hun betekenis.

Cumulatieve preferente aandelen

Een onderneming kan verlies maken. Bij cumulatieve preferente aandelen worden de niet betaalde maar wel beloofde dividenden bijgehouden.

Wanneer het bedrijf in de toekomst weer winstgevend is, wordt het bijgehouden dividend alsnog uitbetaald aan de houders van cumulatieve preferente aandelen.  Houders van niet cumulatieve aandelen profiteren niet van deze regeling.

Oproepbare aandelen

Het merendeel van de preferente aandelen is terugbetaalbaar, wat de uitgevende instelling het recht geeft om de aandelen terug te kopen op een reeds vermelde datum en voor een bepaalde prijs. Aandeelhouders zitten vaak wel voor een bepaalde tijd vast aan de oproepbare aandelen.

Wanneer de rentevoet daalt, kan de onderneming de preferente aandelen terugroepen. De onderneming kan vervolgens nieuwe aandelen uitgeven tegen een lagere vaste dividendbetaling.

Prior preferred stock

Dit is het hoogste type preferent aandeel. Wanneer er alleen voldoende geld beschikbaar is om het dividend te betalen voor de houders van deze aandelen, dan zullen andere aandeelhouders het moeten afweten.

Preference preferred stocks

Houders van preference preffered stocks ontvangen hun dividend na de houders van de prior preferred stocks, maar voor alle andere type aandelen. Soms geeft een bedrijf meerdere keren preference preferred stocks uit. Wanneer dit het geval is, zijn de langst bestaande aandelen eerst bij het uitkeren van dividend.

Convertible preferred stock

De houder van dit type preferent aandeel kan op elk moment het aandeel inruilen voor een vaste hoeveelheid normale aandelen. Dit kan maar één kant op. Zodra je hiervan gebruik maakt kan je je aandelen dus niet meer terugruilen.

Een alternatieve vorm hiervan zijn de anti-dilutive convertible preffered waarbij de investeerder een vast dollar bedrag aan aandelen ontvangt in plaats van een vast aantal aandelen.

Participating preferred stock

De houder van deze aandelen ontvangt gewoon zijn normale dividend. Naast het normale dividend ontvangt de houder ook nog een extra dividend wanneer bepaalde doelen binnen het bedrijf worden behaald. Denk hierbij aan het behalen van een bepaalde winst of aan het behalen van een bepaalt aantal verkopen.

Perpetual preferred stock

Bij dit type aandeel wordt het geïnvesteerde kapitaal niet op een vast moment terugbetaald. Dit is het geval voor het overgrote deel van de preferente aandelen.

Wat zijn de voordelen van preferente aandelen?

Preferent aandelen bieden je als belegger de nodige voordelen. Met een preferent aandeel ontvang je bijvoorbeeld een vast dividendpercentage. Ook wanneer het minder goed gaat met de winstgevendheid van het bedrijf, ontvang je dit vaste bedrag. Dit geeft je een mooi, voorspelbaar resultaat.

Ook heb je met een preferent aandeel een gunstigere positie wanneer het bedrijf failliet gaat. Als aandeelhouder is de kans bij een faillissement groot dat je je geld verliest. Schuldeisers hebben immers voorrang op de eigenaren van aandelen. Wanneer er toch geld over blijkt te zijn, heb je wel weer voorrang op de normale aandeelhouders.

Wat zijn de nadelen van preferente aandelen?

Het is duidelijk dan preferente aandelen de nodige voordelen met zich meebrengen. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan preferente aandelen. Een vast dividendpercentage kan bijvoorbeeld nadelig uitpakken. Wanneer de winstgevendheid van het bedrijf toeneemt, ontvang je niet een hoger rendement.

Een ander nadeel van een preferent aandeel, is dat je geen stemrecht hebt. Je kan met een preferent aandeel dan ook niet stemmen over het reizen en zeilen binnen het bedrijf.

Ook zijn preferente aandelen vrij schaars in veel Europese landen. In Amerika kan je wel eenvoudig preferente aandelen kopen.

Wie kopen preferente aandelen?

Preferente aandelen worden over het algemeen door individuele beleggers of grote organisaties gekocht. Grote instellingen zijn de meest voorkomende kopers van preferente aandelen. Dit komt doordat zij vele fiscale en wettelijke voordelen kennen die niet voor individuele investeerders bestaan.

Omdat deze institutionele beleggers in grote hoeveelheden inkopen, zijn preferente uitgiftes een relatief eenvoudige manier om grote hoeveelheden kapitaal aan te trekken. Publieke bedrijven geven om deze reden graag grote hoeveelheden preferente aandelen uit. Het is een snelle en veilige manier om aan de nodige cash te komen.

Wat zijn institutionele investeerders?

Institutionele investeerders of beleggers zijn alle (vaak enorme) organisaties die op grote schaal investeren in aandelen. Denk hierbij aan fondsen, 401 ks (de Amerikaanse pensioenfondsen) en hedgefondsen.

Dit zijn allemaal grote organisaties die in één klap vele miljarden investeren in aandelen. Deze institutionele investeerders zijn dan ook vaak goed terug te zien in de aandelengrafieken. Dergelijke bulk investeringen, die hen veel fiscale voordelen opleveren, laten aandelen direct stijgen. Het gaat immers om grote sommen geld die in een klap in het aandeel worden geïnvesteerd.

Waarom geven bedrijven aandelen uit?

Wanneer een organisatie wordt opgericht, worden de interne aandelen vaak verdeeld onder de oprichters. Zij worden de aandeelhouders van het bedrijf. Dit kunnen één of meerdere mensen zijn. Elke aandeelhouder heeft hierbij meestal een gelijke hoeveelheid aandelen en dus een gelijke hoeveelheid zeggenschap.

Een organisatie kan er vervolgens voor kiezen om een gedeelte van de aandelen publiekelijk aan te bieden. De redenen hiervoor lopen uiteen. Aandelen kunnen worden uitgegeven om een faillissement te voorkomen. In andere gevallen wordt het geld dat opgehaald wordt met de IPO gebruikt om nieuwe investeringen te doen.

De IPO

Een bedrijf als Tesla leefde tot op verkort nog op de aandeelhouders. Zonder de verkoop van publiekelijke aandelen waren zijn nooit in staat geweest om een dusdanig vernieuwend bedrijf op te richten. Een IPO (initial public offering) is het moment dat een organisatie een deel van de aandelen via de beurs gaat verkopen.

Vaak sluit een organisatie zich aan bij een specifieke beurs. Dit kan bijvoorbeeld de AEX zijn. In veel gevallen is het aandeel ook nog op andere beurzen verkrijgbaar. Een gedeelte van de aandelen, naast de aandelen die de eigenaars zelf nog hebben, zijn op dat moment dus te koop via de stock exchanges.

Hierdoor krijgen ook anderen zeggenschap in de organisatie en kunnen zij ook veranderingen doorvoeren. Als eigenaar van aandelen die je via de beurs koopt heb je over het algemeen erg beperkte zeggenschap over de organisatie. Vaak is de reden simpelweg dat je te weinig aandelen bezit om als ‘grootaandeelhouder’ te worden gezien. Toch telt je stem op de aandeelhoudersvergadering wel mee.

Er bestaat echter een risico dat een grote partij veel aandelen opkoopt. Ze hebben vervolgens een groter stemrecht en kunnen daardoor eerder wijzigingen doorvoeren binnen het bedrijf. De oprichters zijn het niet altijd eens met deze wijzigingen.

Preferente aandelen en normale aandelen

Wanneer een organisatie een ‘publiekelijke verkoop’ van de aandelen aangaat, willen zij natuurlijk niet dat bepaalde partijen teveel macht krijgen binnen het bedrijf. Daarom is er ten eerste vaak al sprake van een maximum aan aandelen dat een partij in één keer kan kopen. Hierdoor zal er nooit een enorme meerderheid ontstaan bij één partij.

Daarnaast zorgen bedrijven dat er twee soorten aandelen verkrijgbaar zijn, die zorgen dat zij beschermd zijn. Dit zijn de preferente aandelen en de normale aandelen (common stock).  Er zijn verschillende klassen in de aandelen. In de meeste gevallen zie je deze classificatie terug in de letters A en B.

Vaak zijn de A-klasse aandelen niet te zien via de standaard stock exchange. Alle aandelen die je kunt kopen zijn op dat moment automatisch al de B aandelen. Enkele bedrijven bieden echter wel beide aandelen aan op de markt, maar je kunt ze alleen kopen als je een professionele investeerder bent. Dit is een prestigieuze titel die je gegeven wordt door de SEC (Securities Exchange Commission) op Wall Street. Of je deze titel krijgt hangt af van je vermogen, papieren, financiële achtergrond en andere specificaties. Kortom, je komt hier niet zomaar tussen.

De voordelen van preferente aandelen voor bedrijven

Bedrijven geven vaak preferente aandelen uit om geld op te halen voor bijvoorbeeld investeringen. Een groot voordeel van preferente aandelen is dat het risico op deze vorm van kapitaal laag ligt. Wanneer het slecht gaat, hoeft een bedrijf immers geen dividend uit te keren. Bij een lening is dit wel het geval. Bovendien hebben de afnemers van dit type aandeel vaak geen stemrecht waardoor de bedrijven nog steeds de controle behouden over hun eigen bedrijf.

Preferente aandelen worden soms ook gebruikt voor het voorkomen van een hostile takeover. Er worden dan meer aandelen uitgegeven om het percentage van de partij die het bedrijf probeert over te nemen te verwateren.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *