Wat zijn preferente aandelen?

Het kopen van aandelen is een heel populaire bezigheid waar veel mensen in meerdere of mindere mate mee bezig zijn. De één checkt dagelijks het nieuws en doet diepgaande fundamentele analyses. Een andere belegger doet juist technische analyses en handelt volgens de contraire beleggingsmethode. Weer een ander stopt zijn geld in een veilig fonds en wacht de jaren af.

Achter het kopen en verkopen van aandelen schuilt een enorme wereld van informatie, die soms heel erg moeilijk te begrijpen is. Een van die elementen die mensen vaak niet kennen is het bestaan van preferente aandelen of preferred stock in het Engels. Om te begrijpen wat preferente aandelen zijn, kijken we eerst naar waarom aandelen eigenlijk te koop zijn voor mensen die niet in het bedrijf zitten.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn speciale aandelen met extra rechten. Preferente aandelen betalen vaak een stabieler dividend uit. In ruil daarvoor kunnen de partijen die de aandelen kopen hun aandelen vaak een tijd lang niet kwijt. Wil je meer weten over preferente aandelen? Hieronder kan je direct naar de sectie springen die je interessant vindt:

Waarom geven bedrijven aandelen uit?

Wanneer een organisatie wordt opgericht, worden de interne aandelen altijd verdeeld onder de oprichters. Zij worden dus de aandeelhouders van het bedrijf. Dit kan één persoon zijn, maar dit kunnen ook vijf of meer mensen zijn. De aandelen zijn als het ware intern verdeeld en elke aandeelhouder heeft hierbij meestal een gelijke hoeveelheid aandelen en dus een gelijke hoeveelheid zeggenschap.

Een organisatie kan vervolgens kiezen om een gedeelte van de aandelen publiekelijk aan te bieden. De redenen hiervoor lopen uiteen. Aandelen kunnen worden uitgegeven om een faillissement te voorkomen. In andere gevallen wordt het geld dat opgehaald wordt met de IPO gebruikt om nieuwe investeringen te doen.

De IPO

Een bedrijf als Tesla leefde tot op verkort nog op de aandeelhouders. Zonder de verkoop van publiekelijke aandelen waren zijn nooit in staat geweest om een dusdanig vernieuwend bedrijf op te richten. Een IPO (initial public offering) is het moment dat een organisatie een deel van de aandelen via de beurs gaat verkopen.

Vaak sluit een organisatie zich aan bij een specifieke beurs, bijvoorbeeld de AEX, maar de aandelen zijn vaak ook via andere beurzen verkrijgbaar. Een gedeelte van de aandelen, naast de aandelen die de eigenaars zelf nog hebben, zijn op dat moment dus te koop via de stock exchanges.

Hierdoor krijgen ook anderen zeggenschap in de organisatie en kunnen zij ook veranderingen doorvoeren. Als  eigenaar van aandelen die je via de beurs koopt heb je over het algemeen erg beperkte zeggenschap over de organisatie. Vaak is de reden simpelweg dat je te weinig aandelen bezit om als ‘grootaandeelhouder’ te worden gezien. Toch telt je stem op de aandeelhoudersvergadering wel mee.

Preferente aandelen en normale aandelen

Wanneer een organisatie ‘publiekelijke verkoop’ van de aandelen aangaat, willen zij natuurlijk niet dat bepaalde partijen teveel macht krijgen binnen het bedrijf. Daarom is er ten eerste vaak al sprake van een maximum aan aandelen dat een partij in één kan kopen. Hierdoor zal er nooit een enorme meerderheid bestaan bij één partij.

Daarnaast zorgen bedrijven dat er twee soorten aandelen verkrijgbaar zijn, die zorgen dat zij beschermd zijn. Dit zijn de preferente aandelen en de normale aandelen (common stock).  Dit zijn simpelweg verschillende klassen in de aandelen. In de meeste gevallen zie je deze classificatie terug in de letters A en B.

Vaak zijn de A klasse aandelen niet te zien via de standaard stock exchange. Alle aandelen die je kunt kopen zijn op dat moment automatisch al de B aandelen. Enkele bedrijven bieden echter wel beide aandelen aan op de markt, maar je kunt ze enkel kopen als je een professionele investeerder bent. Dit is een prestigieuze titel die je gegeven wordt door de SEC (Securities Exchange Commission) op Wall Street. Of je deze titel krijgt hangt af van je vermogen, papieren, financiële achtergrond en andere specificaties. Kortom, je komt hier niet zomaar tussen.

Wat bieden preferente aandelen?

Aandeelhouders van preferente aandelen (voorkeur aandeelhouders) ontvangen doorgaans het recht op een voorkeursbehandeling met betrekking tot dividenden. Dit betekent dat de houder van een preferent aandeel eerder dividend uitgekeerd krijgt dan de houders van normale aandeelhouders. De houder van een preferent aandeel krijgt eerst het beloofde dividend uitgekeerd wat vaak een vast percentage is. Alleen als er daarna nog geld over is ontvangen de normale aandeelhouders dividend.  

In de meeste gevallen heeft een preferent aandeel een vaste waarde aan dividend dat aan de houder wordt uitgekeerd. In sommige gevallen hangt het dividend echter af van een externe indicator. Dit kan bijvoorbeeld een rente index zijn zoals de LIBORl

Kortom, preferente aandelen bieden aandeelhouders onder andere meer dividenden. Het is een aandeel dat letterlijk preferentie geeft aan de aandeelhouders die deze aandelen bezitten.

Andere mogelijke rechten & kenmerken

Houders van preferente aandelen kunnen soms van andere voordelen genieten. Zo geven sommige preferente aandelen voorrang bij liquidatie. Dit betekent dat als een bedrijf failliet gaat, de houder van een preferent aandeel eerder nog een deel van zijn geld terugkrijgt. Obligatie houders krijgen echter nog voor de houders van preferente aandelen hun geld terug.

In sommige gevallen krijgt de houder van preferente aandelen ook speciale stemrechten. Ze kunnen dan in speciale gevallen meebeslissen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de overname van een ander bedrijf of voor de uitgifte van nieuwe aandelen.

Wie kopen preferente aandelen?

Preferente aandelen worden over het algemeen door individuele beleggers of grote organisaties gekocht via (online) brokers.  Instellingen zijn doorgaans de meest voorkomende kopers van preferente aandelen. Dit komt doordat zij vele fiscale en wettelijke voordelen kennen die niet voor individuele investeerders bestaan.

Omdat deze instellingen (institutional investors) in grote hoeveelheden inkopen, zijn preferente uitgiftes een relatief eenvoudige manier om grote hoeveelheden kapitaal aan te trekken. Publieke bedrijven geven om deze reden graag grote hoeveelheden preferente aandelen uit. Het is simpelweg een snelle en zeer veilige manier om aan de nodige cash te komen.

Wat zijn institutionele investeerders?

Institutionele investeerders zijn alle (vaak enorme) organisaties die op grote schaal investeren in aandelen. Denk hierbij aan fondsen, 401 ks (de Amerikaanse pensioenfondsen) en hedgefunds.

Dit zijn allemaal grote organisaties die in één klap vele miljarden investeren in aandelen. Deze institutionele investeerders zijn dan ook vaak goed terug te zien in de charts van aandelen. Dergelijke bulk investeringen, die hen veel fiscale voordelen opleveren, laten aandelen direct stijgen. Het gaat immers om grote sommen geld die in een klap in het aandeel worden geïnvesteerd.

Verschillende preferente aandelen

De mogelijkheden op het gebied van preferente aandelen zijn eindeloos. Hieronder vind je de verschillende voorkomende preferente aandelen en hun betekenis.

Cumulatieve aandelen

Cumulatieve preferente aandelen houden de niet betaalde maar wel beloofde dividenden bij. Wanneer het in de toekomst weer mogelijk is om dividend uit te keren ontvangen de houders van deze aandelen alsnog het dividend dat ze eerder hadden moeten ontvangen. Een niet cumulatief aandeel heeft deze regeling niet.

Oproepbare aandelen

Het merendeel van de preferente aandelen is terugbetaalbaar, wat de uitgevende instelling het recht geeft om de aandelen terug te kopen op een reeds vermelde datum en voor een bepaalde prijs. Andersom zetten aandeelhouders zich wel vast voor enkele jaren.

Deelnemende aandelen

Preferente aandelen hebben een vast dividendpercentage. Als het bedrijf deelnemende preferenties uitgeeft, zullen de preferente aandeelhouders dus een vaste (hoge) dividend krijgen.

Prior preferred stock

Dit is het hoogste type preferent aandeel. Wanneer er alleen voldoende geld beschikbaar is voor de houders van deze aandelen dan zullen andere aandeelhouders het moeten afweten.

Preference preferred stocks

Dit type gaat na de prior preferred stock, maar staat voor alle andere type aandelen. Soms geeft een bedrijf meerdere keren preference preferred stocks uit. Wanneer dit het geval is zijn de langs bestaande aandelen eerst bij het uitkeren van dividend.

Convertible preferred stock

De houder van dit type preferent aandeel kan op elk moment het aandeel inruilen voor een vaste hoeveelheid normale aandelen. Dit kan maar één kant op. Zodra je hiervan gebruik maakt kan je je aandelen dus niet meer terugruilen. Een alternatieve vorm hiervan zijn de anti-dilutive convertible preffered waarbij de investeerder een vast dollar bedrag aan aandelen ontvangt in plaats van een vast aantal aandelen.

Participating preferred stock

De houder van deze aandelen ontvangt gewoon zijn normale dividend. Naast het normale dividend ontvangt de houder ook nog een extra dividend wanneer bepaalde doelen binnen het bedrijf worden behaald. Denk hierbij aan het behalen van een bepaalde winst of aan het behalen van een bepaalt aantal verkopen.

Perpetual preferred stock

Dit betekent dat het geïnvesteerde kapitaal niet op een vast moment wordt terugbetaald. Dit is het geval voor het overgrote deel van de preferente aandelen.

De voordelen van preferente aandelen voor bedrijven

Bedrijven geven vaak preferente aandelen uit om geld op te halen voor bijvoorbeeld investeringen. Een groot voordeel van preferente aandelen is dat het risico op deze vorm van kapitaal laag ligt. Wanneer het slecht gaat hoeft een bedrijf immers geen dividend uit te keren. Bij een lening is dit wel het geval. Bovendien hebben de afnemers van dit type aandeel vaak geen stemrecht waardoor de bedrijven nog steeds de controle behouden over hun eigen bedrijf.

Preferente aandelen worden soms ook gebruikt voor het voorkomen van een zogenaamde hostile takeover. Er worden dan meer aandelen uitgegeven om het percentage van de partij die het bedrijf probeert over te nemen te verwateren.

Handige links: aan de slag met beleggen

Plaats een reactie

Heb je een vraag? Of heb je een interessante mening? Plaats een reactie!