Wat is dividend? – alles over de werking van dividend

Dividend is een uitbetaling van een deel van winst aan de aandeelhouders. Het doel van het uitkeren van dividend is het aantrekken van beleggers. Dividend kan dan ook gezien worden als een beloning voor mensen die de aandelen gedurende langere tijd vasthouden. Op deze pagina lees je hoe de uitkering van dividend werkt.

Wat is dividend?

Publiek verhandelde bedrijven kunnen besluiten om een deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Bedrijven zijn nooit verplicht om dividend uit te keren.

Sommige bedrijven keren nooit dividend uit en kiezen ervoor om de winst opnieuw te investeren. Je kunt als aandeelhouder dan alsnog geld verdienen door te profiteren van een stijgende koers.

Hoe werkt de uitkering van dividend?

Het uitkeren van dividend werkt altijd via enkele stappen: de aankondiging, de ex-dividend datum, record date en de uitbetalingsdatum. Hieronder bespreken we deze stappen.

Aankondiging

Wanneer een bedrijf dividend uitkeert, wordt er eerst een aankondiging gedaan. Bij de aankondiging wordt er aangegeven hoeveel dividend er wordt uitgegeven en op welke datum.

De koers van een aandeel stijgt vervolgens met de waarde van het aangekondigde dividend. Wanneer een aandeel verhandeld wordt tegen € 10 en er wordt € 1 dividend uitgekeerd, dan zie je dat de prijs van het aandeel met € 1 stijgt.

Ex-dividend datum

Een belangrijke datum is vervolgens de ex-dividend datum. De ex-dividend datum is het moment waarop er wordt bepaald wie er recht hebben op dividend. Alle mensen die op het moment van ex-dividend aandelen in het bedrijf bezitten, ontvangen het dividend. Je hebt geen recht op dividend wanneer je het aandeel koopt op of na de ex-dividend datum.

Op de ex-dividend datum zal de koers dalen met de waarde van het dividend. Het aandeel is daarna minder waard, aangezien je geen recht hebt op het aangekondigde dividend. Wanneer een aandeel wordt verhandeld tegen € 10 en het dividend € 1 bedraagt, dan zal de prijs van het aandeel naar € 9 dalen.

Record datum

De record datum is de datum waarop het bedrijf vaststelt wie er recht hebben op dividend. Aandelen zijn vrij verhandelbaar en wisselen constant van eigenaar. Het bedrijf moet daarom vaststellen wie recht heeft op een deel van de winst. De record datum vindt doorgaans een dag na de ex-dividend datum plaats.

Wil je recht hebben op het dividend? Dan zul je het aandeel in ieder geval twee dagen voor de record datum moeten kopen.

Uitbetalingsdatum

Pas op de uitbetalingsdatum ontvangen de aandeelhouders die recht hadden op het dividend hun uitkering. Wanneer je het aandeel pas op de ex-dividend datum of later hebt aangeschaft, heb je geen recht op dividend. De uitbetalingsdatum kan een maand later plaatsvinden.

Het kan interessant zijn om de koers van het aandeel in de gaten te houden op de uitbetalingsdatum. Wanneer beleggers vrezen dat het bedrijf het geld eigenlijk niet kan missen, kan de koers van het aandeel dalen.

Ex dividend2

Bij het aandeel HeadFirst Source G werd er 3 euro aan dividend uitbetaald. Op de ex dividend datum (24 december) opende het aandeel dan ook 3 euro lager.

Welke soorten dividend zijn er?

  • Cashdividend: je ontvangt het dividend in valuta op je account.
  • Stockdividend: je ontvangt het dividend in aandelen.

Wat is cashdividend?

Cashdividend komt het meeste voor. Het bedrijf keert dan een deel van de winst uit in de vorm van cash.

Wanneer je 1000 aandelen hebt met een waarde van € 10 per aandeel dan heb je in totaal € 10.000 aan aandeelwaarde. Wanneer het dividendpercentage 5% bedraagt ontvang je vervolgens € 500 aan cashdividend uitgekeerd.

Wat is stockdividend?

Soms kan een bedrijf er ook voor kiezen om een deel van de winst uit te keren in de vorm van aandelen. Dit noemen we ook wel stockdividend. Met een voorbeeld bekijken we hoe dit werkt.

Wanneer je 1000 aandelen hebt met een waarde van € 10 per aandeel dan heb je in totaal € 10.000 aan aandeelwaarde. Wanneer het dividendpercentage 5% bedraagt ontvang je vervolgens € 500 aan stockdividend. Met een koers van € 10 per aandeel, betekent dit dat je 50 nieuwe aandelen krijgt.

Stockdividend kan voordelig zijn voor een bedrijf, aangezien ze op die manier liquide middelen aanhouden binnen het bedrijf. Voor de aandeelhouders kan het wel lastiger zijn om de aandelen te verkopen wanneer het slecht gaat met het bedrijf.

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Bedrijven kunnen verschillende redenen hebben om dividend uit te keren. Hieronder bekijken we waarom een bedrijf kan besluiten om een deel van de winst uit te keren in dividend.

1. Beloning voor vertrouwen

Aandeelhouders zijn mede-eigenaar van het bedrijf. Als beloning voor dit eigendom kan een bedrijf besluiten om een deel van deze winst uit te keren in de vorm van dividend. Ze belonen op die manier de trouwe aandeelhouders voor hun vertrouwen.

2. Gebrek aan interessante alternatieven

Een bedrijf kan in de toekomst vaak meer winst genereren door de inkomsten te gebruiken om nieuwe projecten te starten. Wanneer een bedrijf geen nuttige andere projecten ziet, kan het bedrijf er voor kiezen om de winst uit te keren aan de aandeelhouders.

3. Voorkomen van angst

Wanneer een bedrijf consequent dividend uitkeerde, kan het verlagen van dit bedrag leiden tot angst. Als het dividend wordt verlaagd kunnen beleggers de aandelen massaal verkopen met een koersdaling als gevolg. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen Shell het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verlaagde tijdens de coronacrisis in 2020.

Het verlagen of zelfs geheel elimineren van het dividend hoeft geen slecht teken te zijn. Het bedrijf kan ook een interessant nieuw project op het oog hebben waarmee in de toekomst nog meer winst kan worden gegenereerd. Het is daarom belangrijk om de reden van een dividendverlaging goed te onderzoeken.

4. Voorkomen van verkopen

Door dividend uit te keren, blijft het aantrekkelijk om aandelen vast te houden. Hierdoor neemt de kans af dat beleggers hun aandelen verkopen, wat een positief effect heeft op de koers.

dividend groei

Wanneer keren bedrijven dividend uit?

Een bedrijf kan verschillende strategieën hanteren bij het uitkeren van dividend. Hieronder bespreken we op welke manier het management kan bepalen hoeveel dividend er wordt uitgekeerd:

1. Geen vast beleid

Wanneer er geen vast dividendbeleid is, kan het management zelf bepalen of en wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Er is in deze situatie minder zekerheid voor de aandeelhouder. Aandelen met een variabel dividendbeleid kunnen dan ook bewegelijker zijn dan aandelen met een zekerder dividendbeleid.

2. Dividend als vast percentage van de winst

Bij sommige aandelen wordt er een vast percentage van de winst uitgekeerd. Op die manier hebben de aandeelhouders wat meer vrijheid. Wel bestaat er het risico dat het bedrijf meer dividend uitkeert dan verstandig is. Ook kan het percentage te laag uitvallen voor de aandeelhouder.

3. Vast of groeiend dividend

Bij een vast dividendbeleid ontvangt de aandeelhouder bij elke uitkering een vast bedrag. Bij een groeiend bedrijf neemt dit bedrag elke periode toe. Dit is risicovol, aangezien het niet zeker is dat het bedrijf altijd kan voldoen aan deze verwachting. Wanneer het bedrijf plotseling besluit om minder dividend uit te keren kan de aandelenkoers flink dalen.

De risico’s van dividenduitkeringen

1. Let op de uitbetalingsratio

Staar je niet blind op het dividend alleen. Wanneer bedrijven dividend uitkeren, kan dit de positie van het bedrijf verslechteren. Onderzoek daarom met bijvoorbeeld de uitbetalingsratio of het bedrijf het dividend wel veilig kan uitkeren.

2. Verwatering van aandelen

Ook is het belangrijk om te letten op hoe het bedrijf het dividend uitkeert. Soms geven bedrijven nieuwe aandelen uit om daarmee dividend uit te keren. Dit verwatert je aandeel in het bedrijf echter en kan in de toekomst het rendement op je belegging verlagen.

3. Beperking van groei

Ook kunnen dividenduitkeringen de mogelijkheden tot groei beperken. Het bedrijf heeft dan minder geld beschikbaar waardoor het bedrijf het in de toekomst misschien minder goed doet dan de concurrent.

Aandelen opkopen als alternatief

Een alternatief voor dividend uitkeren is het opkopen van aandelen. Sommige bedrijven gebruiken de winst om aandelen terug te kopen. De winst per aandeel neemt dan toe waardoor je als aandeelhouder een gunstige positie krijgt.

Wat voor bedrijven keren veel ividend uit?

Niet alle bedrijven betalen evenveel dividend uit. Bedrijven die al langer bestaan en grote, voorspelbare winsten neerzetten betalen eerder dividend uit. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn bijvoorbeeld:

  • Olie- en gasbedrijven
  • Banken en financiële instituties
  • Farmaceutische bedrijven
  • Nutsbedrijven

Nieuwe start-ups en bedrijven die sterk groeien betalen vaak weinig of helemaal geen dividend uit. Deze bedrijven hebben vaak te maken met hoge kosten of zelfs verliezen. Denk hierbij aan bedrijven als Uber of Google. Dit soort bedrijven investeren hun geld liever in nieuwe ontwikkelingen en verwachten daar in de toekomst meer waarde voor de aandeelhouder mee te creëren.

Als aandeelhouder profiteer je op twee manieren van aandelen: door dividend en door koersstijgingen. Wanneer een bedrijf de winst op een slimme manier herinvesteert kan dit de winstgevendheid en de koers van het bedrijf ten goede komen. Het is dan wel belangrijk dat het rendement op de nieuwe investeringen hoger ligt dan het rendement op het terugkopen van de eigen aandelen.

dividend hoge uitkering

Nutsbedrijven keren vaak hogere dividendpercentages uit

Betaal je belastingen over dividend?

In Nederland betaal je 15% belasting over het uitgekeerde dividend. Dit bedrag wordt automatisch ingehouden voordat het bedrijf het geld uitkeert. Je kunt dit bedrag uiteindelijk aangeven en aftrekken op je inkomstenbelasting.

Andere landen hanteren andere dividendpercentages. Binnen je aangifte kan je dubbele belasting voorkomen door alle uitgekeerde dividenden op te geven.

Wil je weten hoe je dit kunt doen? Klik hier om meer te lezen over belastingen bij beleggen.

Beleggen voor het dividend

Dividend is dus een andere manier waarop je winst kunt behalen met het vasthouden van aandelen. Ondanks een koersdaling is het op die manier mogelijk om een positief rendement te behalen op aandelen. Vooral wanneer je aandelen meerdere jaren op een vermogensrekening aanhoudt zal dividend meedragen aan een positief rendement.

Dividend beleggen is vaak een vrij stabiele, minder risicovolle manier van beleggen. Dit komt doordat veel bedrijven die dividend uitkeren dit op een stabiele basis doen. Wanneer het dividend het doel is, is de koers van het aandeel minder belangrijk.

Een voorbeeld van een stabiel aandeel dat al jaren dividend uitkeert is Shell. Door te investeren in aandelen met een vaste dividenduitkering kan je een inkomen opbouwen uit je aandelen.

Dividend herbeleggen

Veel beleggers gebruiken het dividend als een extra inkomen: ze boeken er bijvoorbeeld een welverdiende vakantie mee. Toch kan je door dividend her te beleggen op de lange termijn veel betere beleggingsresultaten behalen. Dit komt door de werking van exponentiële groei. Niemand minder dan Einstein noemde samengestelde rente dan ook het achtste wereldwonder.

Wanneer je het dividend blijft herbeleggen ontvang je over dit bedrag namelijk ook weer rendement. Dit noemen we ook wel rente over rente. Op de lange termijn kan dit flink oplopen. In dit voorbeeld investeren we ieder jaar € 10.000 met een gemiddeld rendement van 8%.

  • In 10 jaar investeren we € 100.000 en hebben we € 156.000 (X1,5).
  • In 30 jaar investeren we € 300.000 en hebben we € 1.223.458 (X4).
  • In 50 jaar investeren we € 500.000 en hebben we € 6.196.679 (X12).

Klik hier om onze compounding tool te gebruiken: op die manier zie je hoe je vermogen groeit wanneer je dividend steeds opnieuw investeert.

Hoe bereken je het dividendrendement?

Je kan het dividendrendement op een aandeel eenvoudig berekenen. Je kan de totale marktkapitalisatie (dit is de waarde van alle uitstaande aandelen) delen door het totale dividend.

Een andere manier om het dividendrendement te berekenen is door het dividend per aandeel te delen door de prijs van een aandeel. Wanneer een aandeel bijvoorbeeld € 10 kost en het dividendrendement € 1 bedraagt, ontvang je een dividendrendement van tien procent.

Uitbetalingsratio

Het dividendrendement alleen vertelt niet het volledige verhaal. Het is ook verstandig om te kijken naar de uitbetalingsratio. Dit doe je door het totale rendement te delen door de winst. Op die manier kan je zien hoe groot het deel van de winst is dat het bedrijf uitkeert aan dividend.

Vrije kasstroom

Je kan ook onderzoeken welk deel van de vrije kasstroom wordt uitgekeerd als dividend. De vrije kasstroom is het bedrag dat binnenkomt en het bedrijf kan uitgeven. Je berekent deze verhouding door het totaal uit te keren dividend te delen door de vrije kasstroom.

Deze formules kunnen je helpen om de veiligheid van de dividenduitkering vast te stellen. Wanneer bedrijven grote risico’s nemen om de aandeelhouder tevreden te houden, dan kan dit op de lange termijn een negatief effect hebben op de resultaten van het bedrijf.

Psychologie en dividend

Dividend kan een sterk invloed hebben op de psychologie van elke belegger. Wanneer je constant een mooie dividenduitkering ontvangt, dan kan dit het vertrouwen in het bedrijf versterken. Bovendien vormt dividend een mooie bescherming tegen inflatie.

Wel is het belangrijk om te onthouden dat hoge dividenduitkeringen toekomstige groei van dividend kunnen blokkeren. Er is dan minder geld beschikbaar voor groei en vernieuwing waardoor de onderneming niet veel kan uitbreiden.

mindset dividend

Hoe weet je wanneer een bedrijf dividend uitkeert?

Bedrijven kondigen normaal gesproken duidelijk aan wanneer dividend wordt uitgekeerd. Online brokers kunnen deze gegevens vervolgens overzichtelijk presenteren. Er zijn ook handige online agenda’s waar je alle data waarop dividend wordt uitgekeerd kunt inzien. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld de dividend agenda van IEX.

Dividendkalender IEX

Binnen de dividendkalender zie je overzichtelijk wanneer er dividend betaald wordt.

Wat is interimdividend?

De meeste ondernemingen keren slechts één keer per jaar dividend uit. Er bestaan echter ook bedrijven die tussentijds winst uitkeren. Dit noem je ook wel interim-dividend. Dit is een gedeelte van het definitief vast te stellen dividend over het boekjaar. Aan het einde van het jaar wordt dan vastgesteld hoeveel dividend er nog moet worden uitbetaald. Bedrijven kunnen besluiten om elk halfjaar of zelfs elk kwartaal een dividend uit te keren.

Interimdividend Shell

Op de website van Shell kan je het interimdividend per periode vinden

Veelgestelde vragen

Dividend is ontstaan in Nederland. In Nederland is de beurs ontstaan: dit gebeurde in 1602 met de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie of VOC.

De VOC had grote bedragen nodig om de prijzige expedities te kunnen uitvoeren. Ze boden investeerders in ruil daarvoor aandelen aan waarbij ze een winstuitkering beloofden. Ze betaalden ruim 18% over de waarde van de aandelen uit. Dit deden ze tot 1800. Met aandelen VOC had je in die tijd dus een goed resultaat behaald!

Er zijn speciale situaties waarbij dividend ook een rol kan spelen. Zo kan een bedrijf besluiten om een deel van het bedrijf te verkopen. De ontvangen overnameprijs wordt vervolgens uitgekeerd aan de aandeelhouders. Afhankelijk van wat er besloten wordt ontvangen de aandeelhouders een uitkering in cashdividend of stockdividend.

Bedrijven moeten zich aan bepaalde regels houden wanneer ze dividend willen uitkeren. Dividend is bedoeld als winstuitkering. Het is dan ook alleen toegestaan om dividend uit te keren uit winst of uit de winstreserves. Een bedrijf kan dan ook geen dividend uitkeren vanuit de verplichte wettelijke reserves van het bedrijf of vanuit het eigen kapitaal.

Het kan onder bepaalde voorwaarden toegestaan zijn om geld te lenen voor het uitkeren van dividend. Dit is mogelijk wanneer er voldoende reserves zijn, maar onvoldoende liquide middelen. Je moet in dit geval wel opletten. Het bedrijf zal financieringskosten moeten betalen en dit kan ten koste gaan van de winstgevendheid van het bedrijf.

De aandeelhouders hebben de doorslaggevende bevoegdheid bij het vaststellen van het dividend. Op de aandeelhoudersvergadering kan je dan ook stemmen over het dividendbeleid.

Het kan ook voorkomen dat er geen of nooit dividend uit wordt gekeerd. Veel grotere bedrijven waarbij de koers ieder jaar flink stijgt, zien geen reden om dividend uit te keren.  Toch kan een investering in een aandeel dat geen dividend uitkeert beter uitpakken. Bij een sterker stijgende koers behaal je immers een beter resultaat!

Ook bedrijven die wel regelmatig dividend uit keren, kunnen besluiten om dit een keer over te slaan. Zo kunnen ze besluiten om (een deel van) het dividend te gebruiken voor nieuwe investeringen of bijvoorbeeld een overname. Op de lange termijn kan dit leiden tot een nog hogere winstuitkering.

Het bedrag dat je als aandeelhouder aan dividend ontvangt hangt ook af van het soort aandeel: voor prioriteitsaandelen of preferente aandelen kunnen andere dividendpercentages gelden.

Ook beleggingsfondsen kunnen een dividend uitkeren. Wanneer je belegt bij een fonds of ETF bezit je een participatie. Deze participatie geeft je het eigendom over een fractie van de investeringen van het fonds. Het fonds belegt het geld van alle participanten in mandjes met bijvoorbeeld aandelen en obligaties.

Sommige fondsen keren vervolgens rentebetalingen over obligaties en dividenden op aandelen uit aan de mensen die een participatie binnen het fonds bezitten. Dit bedrag wordt vervolgens uitgekeerd in de vorm van dividend.

Andere fondsen kunnen ervoor kiezen om het dividend automatisch te herinvesteren. Wil je weten met welke fondsen je investeert in bedrijven die een hoog dividend uitkeren? Klik dan hier! 

Je hebt recht op dividend wanneer je aandeelhouder bent en het bedrijf besluit om dividend uit te keren. Het is dan wel belangrijk dat je de aandelen bezit op de ex-dividend datum.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *