Wat is de quick ratio?

De quick ratio is een meetinstrument om de liquiditeit van een onderneming te meten. Er wordt gekeken of een onderneming zijn kortlopende financiële verplichtingen kan betalen met zijn liquide middelen (geld op de rekening en of geld wat op korte termijn wordt verdiend), zonder de inventaris te moeten verkopen.

Wanneer je als boekhouder bijvoorbeeld al je bureaus en computers moet verkopen om je rekeningen te betalen, wordt werken en meer omzet behalen ook een beetje lastig. Zo worden de problemen alleen maar groter.

Daarom is het belangrijk voor een onderneming om te weten hoe ze er financieel voorstaan en ze niet ineens voor verrassingen komen te staan. Je kunt de quick ratio dan ook gebruiken om de kwaliteit van een aandeel te beoordelen.

De quick ratio wordt ook wel de acid test ratio of snelle activa ratio genoemd. Je kunt deze ratio gebruiken om aandelen te beoordelen; je kunt vaststellen of het bedrijf aan de verplichtingen op de korte termijn kan blijven voldoen.

Wat is quick ratio? Definitie van de quick ratio

Met behulp van de quick ratio wordt weergeven hoe gezond de liquiditeit en financiële situatie is van die onderneming. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de liquiditeit van de onderneming ervoor staat. Als het cijfer laag uitvalt betekent dit dat er niet voldoende liquide middelen zijn om de korte termijn verplichtingen te betalen.

De naam van de quick ratio zegt het daarmee eigenlijk al, er wordt gekeken naar financiële middelen waar de onderneming direct bij kan.

Hoe wordt de quick ratio berekend?

De quick ratio wordt berekend met behulp van de volgende formule:

(vlottende activa – voorraden) / kort vreemd vermogen

Een alternatieve methode waarmee je de quick ratio kunt berekenen is:

(liquide middelen / lopende betaalverplichtingen op de korte termijn)

Voorbeeld van een berekening

Onderneming Janssen heeft:

 • Vlotte activa                 € 95.000, –
 • Voorraden                    € 15.000, –    –
 • Totaal                          € 80.000, –

Totaal vreemd kort vermogen of lopende betalingsverplichtingen korte termijn = € 75.000, –

quick ratio = € 80.000,- / € 75.000,- = 1.07

Wat is vlottende activa?

Onder Vlottende activa valt:

 • Kasgeld
 • Banksaldi
 • Debiteuren (vorderingen op klanten)
 • Liquide middelen

Vlottende passiva is het kort vreemd vermogen. Dit zijn leningen met een kortere looptijd dan een jaar.

Liquide middelen is cash wat direct beschikbaar is zoals banksaldi en kasgeld.

Wat is de ideale quick ratio?

De ideale quick ratio ligt rond 1. Bij een quick ratio rond één heeft een onderneming voldoende financiële middelen om korte termijn verplichtingen na te komen. Tegelijkertijd wordt het geld van de onderneming efficiënt gebruikt waardoor de winst in de toekomst verder kan groeien.

Wat gebeurt er als de quick ratio te hoog is?

Een te hoge quick ratio is veilig te noemen, dit zegt dat er een overvloed aan geld (liquide middelen) beschikbaar is binnen de onderneming.

Het nadeel hiervan is dat de onderneming vermoedelijk zijn liquide middelen niet goed benut om de onderneming te groeien. Hij zou zijn geld kunnen gebruiken om nog meer nettowinst te creëren. Een te hoge quick ratio kan betekenen dat niet alle kansen optimaal benut worden en dat is zonde.

Wat gebeurt er als de quick ratio te laag is?

Een te lage quick ratio is riskant. Dit kan betekenen dat er niet voldoende liquide middelen zijn om de lopende financiële verplichtingen te betalen. Zodra er dan een kleine terugval is in de omzet, kan dit een onderneming al in de problemen brengen.

Een lage quick ratio kan ook zorgen voor onrust bij de investeerders en aandeelhouders.

Het hangt ook af van de branche waarin de onderneming opereert. In een branche zoals een supermarkt waarbij voorraden snel worden verkocht en zijn omgeruild voor geld, is een lagere quick ratio nodig dan een onderneming met een langdurigere verkoopcyclus.

Wat is een goede quick ratio voor aandelen?

Ook voor aandelen is een quick ratio van 1 of iets hoger goed.  Afhankelijk van de branche of industrie van de onderneming. Vergelijk de quick ratio van het aandeel vooral met de quick ratio van concurrenten. Op die manier kan je bepalen hoe de onderneming het relatief gezien doet.

Wat is het verschil tussen current ratio en quick ratio?

Je hebt ook zoiets als current ratio, is dat hetzelfde? Beide zijn liquiditeitsratio’s en geven weer hoe een onderneming er financieel voor staat en of hij zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Het verschil is dat current ratio alle middelen meeneemt in de berekeningen, zoals ook de vaste activa.

De quick ratio neemt alleen de vlottende activa en passiva mee in de berekening, dus vermogen en schulden op korte termijn.

De current ratio laat zien of de onderneming wanneer die er niet goed voorstaan met de quick ratio, zich uit de problemen kan houden met zijn vaste activa.

Vaste activa (non-current of fixed assets) zijn bijvoorbeeld gebouwen, inventaris en transportmiddelen. Eigenlijk al het vermogen wat langer dan een jaar vast staat.

De quick ratio is dan ook erg conservatief, aangezien het alleen de meest liquide bedrijfsmiddelen meeneemt. De current ratio is vaak beter geschikt voor ondernemingen waar de voorraden een minder belangrijke rol spelen.

Hoe kan de quick ratio verbeterd worden?

De quick ratio is niet alleen om de risico´s van de eigen onderneming te verkleinen. De quick ratio wordt ook gebruikt door kredietverstrekkers, investeerders en aandeelhouders. Wanneer deze ratio niet goed is, kan het lastig voor een bedrijf zijn om nieuw kapitaal aan te trekken.

Een quick ratio kan op de volgende manieren worden verbeterd:

Het verbeteren van de Inventaris Omzet Ratio

Bij een snellere omzet van goederen naar cash verbetert de quick ratio automatisch. Dit kan bereikt worden door een kleinere voorraad aan te houden: meer efficiëntie is daarvoor nodig.

Het wegdoen van onproductieve activa

Als het bedrijf activa heeft die niets voortbrengt of te weinig, dan is het beter dit te verkopen en om te zetten in liquide middelen.

Het incassotermijn verlagen van debiteuren

Een onderneming stuurt doorgaans na de verkoop van goederen of een dienst een factuur naar zijn klant. Wanneer de betalingstermijn verlaagd wordt, verbeterd automatisch de quick ratio. De onderneming beschikt sneller over liquide middelen na het verkopen van zijn product of dienst.

Opnames

Opname van geld door de eigenaren van de onderneming voor niet zakelijke doeleinden zouden tot het minimum moeten worden beperkt. Opname van geld voor niet zakelijke doeleinden verslechterd direct de quick ratio. Het vermindert de liquide middelen terwijl de kortlopende financiële verplichtingen gelijk blijven.

Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld dividend uitkeert, verslechtert de quick ratio automatisch aangezien er minder geld aanwezig is binnen de onderneming.

Ongebruikt geld benutten

Geld wat niet nodig is en onbenut blijft, kan beter verplaatst worden naar een ander bankaccount waar rente op verdiend kan worden. Hierdoor groeien de liquide middelen en verbeterd de quick ratio.

Wat gebeurt er wanneer een onderneming niet liquide is?

Wanneer een bedrijf niet genoeg nieuw vreemd vermogen kan aantrekken bij een lage quick ratio, dan kan de onderneming snel in de problemen raken. Schuldeisers kunnen dan voorraden en andere bedrijfsmiddelen opeisen waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Het is daarom verstandig om altijd goed te onderzoeken of het bedrijf waarin je wilt beleggen aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Conclusie: werking quick ratio

Je bent misschien bij dit artikel terecht gekomen omdat je op zoek was naar informatie over de quick ratio. Je zal dan waarschijnlijk een investeerder, aandeelhouder, accountant of eigenaar van een onderneming zijn.

Dan is het is belangrijk om te weten wat quick ratio is, hoe je quick ratio interpreteert en hoe je eventueel de quick ratio kan verbeteren.

Heb je goed opgelet? Dan beschik je nu over die kennis en weet je ook:

 • Hoe je quick ratio kunt berekenen, de formule
 • Wat de ideale quick ratio is
 • Wat een goede quick ratio is voor aandelen
 • Wat er gebeurt als de quick ratio te hoog is
 • Wat er gebeurt als de quick ratio te laag is
 • Het verschil tussen current ratio en quick ratio

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *