De liquiditeitsbegroting bij aandelen

De liquiditeitsbegroting, Cashflow Statement in het Engels, is één van de meest onderschatte verstrekkers van informatie voor een belegger. De liquiditeitsbegoring laat niet alleen maar zien hoe een organisatie opereert. Je kan aan de begroting ook direct zien waar de kosten van het bedrijf liggen. Daarnaast zie je direct waar de meeste inkomsten vandaan komen en wat dit betekent voor de producten en klanten.

Maar wat doet de liquiditeitsbegroting precies? De liquiditeitsbegroting houdt bij hoeveel geld er binnenkomt. Je kan vervolgens zien waar het geld vandaan komt en waar het geld weer naartoe gaat. Dit geeft een goed beeld van de productiekosten van een bedrijf. Daarnaast kan je goed zien hoeveel het bedrijf investeert in de toekomst door bijvoorbeeld nieuwe producten, machines en hardware te kopen. Dergelijke informatie geeft enorm veel inzichten in jouw investering en de gezondheid en stijl van het bedrijf.

 

Wat is de liquiditeitsbegroting?

Het kasstroomoverzicht (ook wel de liquiditeitsbegroting genoemd) is één van de drie belangrijkste financiële overzichten. Binnen de begroting kan je zien waar er geld is binnengekomen en uitgegaan binnen een bepaalde periode. De exacte periode is afhankelijk van het bedrijf. Bij de meeste bedrijven gaat de liquiditeitsbegroting over een maand, kwartaal of een jaar.

De liquiditeitsbegroting koppelt de winst-en-verliesrekening en de balans aan elkaar door te laten zien hoe geld in en uit het bedrijf stroomde. Het is belangrijk om de liquiditeitsbegroting te leren lezen, aangezien het antwoorden kan geven op belangrijke vragen die je al belegger hebt. Daarnaast kan een liquiditeitsbegroting ook een goed beeld geven van redenen dat bepaalde winsten of kwartaalcijfers minder goed of juist beter waren dan verwacht.

De inhoud van de liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting bestaat doorgaans uit drie belangrijke elementen die je als belegger goed in de gaten moet houden. Dit zijn de operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en de financieringsactiviteiten. Hieronder kan je meer lezen over deze onderdelen.

De operationele activiteiten

Onder de operationele activiteiten vallen alle stappen en processen die in een bedrijf plaatsvinden om een product van halffabrikaat tot aan eindproduct te laten komen. De inkomsten die in de operationele activiteiten voortkomen zijn vaak de inkomsten uit verkoop.

Kortom, de operationele activiteiten geven aan waar de hoofdinkomsten van een bedrijf liggen. Laten we dit toelichten aan de hand van een voorbeeld. Het bedrijf Intuitive Surgical, dat robots maakt voor operaties, zal in haar operationele activiteiten zowel de verkoop en leasing van de robots hebben als inkomsten uit reparaties en services.

Het zal voor jou als investeerder bijvoorbeeld interessant zijn om te zien als de netto inkomsten uit reparaties en services hoger zijn dan die van de verkoop van het eigenlijke product. Dit zegt dan namelijk wat over de stabiliteit van het bedrijf en kan aangeven of de operationele tak van het bedrijf goed opereert.

Onder de operationele activiteiten vind je de belangrijkste inkomstengenererende activiteiten van een organisatie die niet als investing of financiering kunnen worden gezien. Hieronder vallen ook kasstromen uit vlottende active en kortlopende verplichtingen.

Liquiditeitsbegroting operationele kosten

Voorbeeld van het operationele deel van een liquiditeitsbegroting

Investeringsactiviteiten

Kasstromen uit investeringsactiviteiten bieden een overzicht van contanten die worden gebruikt bij de aankoop van vaste activa – of langlopende activa – die in de toekomst waarde zullen opleveren.

Investeringsactiviteit is een belangrijk aspect van groei en kapitaal. Een wijziging in vaste activa, een groot regelitem op de balans, wordt beschouwd als een investeringsactiviteit. Wanneer investeerders willen weten hoeveel een bedrijf aan investeringen uitgeeft, kunnen ze de bronnen en het gebruik van fondsen zoeken in het investeringsgedeelte van het kasstroomoverzicht.

Kapitaaluitgaven (CapEx), ook te vinden in deze sectie, is een populaire maatstaf voor kapitaalinvesteringen die worden gebruikt bij de waardering van aandelen. Een stijging van de kapitaaluitgaven betekent dat het bedrijf investeert in toekomstige operaties. Kapitaaluitgaven zijn echter een vermindering van de kasstroom. Bedrijven met een aanzienlijk bedrag aan kapitaaluitgaven zijn doorgaans in een staat van groei.

Wel moet je oppassen wanneer je aandelen gaat kopen van een bedrijf dat veel investeert. Wanneer een bedrijf dit voornamelijk doet met vreemd vermogen, neemt het risico van het betreffende bedrijf ook toe. Wanneer het bedrijf niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen kan het zelfs failliet gaan. Je verliest dan je volledige inleg.

Liquiditeitsbegroting investeringen

De investeringsactiviteiten op de liquiditeitsbegroting

Financiële activiteiten

Kasstroom gegenereerd of uitgegeven aan financieringsactiviteiten toont de netto kasstromen die betrokken zijn bij de financiering van de bedrijfsactiviteiten. Financieringsactiviteiten bestaan vaak uit uitkeringen van dividenden aan investeerders,

gegenereerd contant geld uit obligaties of het terugkopen van aandelen door het bedrijf zelf.

Financieringsactiviteiten liquiditeitsbegroting

De financiële activiteiten op de liquiditeitsbegroting

Wat betekent een financieel statement?

Het financiële statement, ook wel de jaarrekeningen, zijn rapporten die zijn opgesteld door het management van een bedrijf om de financiële prestaties en positie op een bepaald moment weer te geven. Een algemene jaarrekening bestaat doorgaans uit een balans, resultatenrekening, overzicht van het eigen vermogen en een kasstroomoverzicht.

Deze verklaringen zijn opgesteld om gebruikers buiten het bedrijf, zoals investeerders en crediteuren, meer informatie te geven over de financiële posities van het bedrijf. Beursgenoteerde bedrijven moeten deze verklaringen ook samen met andere documenten tijdig aan regelgevende instanties presenteren.

Resultaat liquiditeitsbegroting

Het uiteindelijke saldo op een liquiditeitsbegroting geeft aan of er geld is binnengekomen 

Hoe deze informatie je kan helpen als investeerder

Om als investeerder of belegger een goed rendement te halen uit je beleggingen, is het natuurlijk belangrijk om een goed beeld te hebben van de staat van de organisatie waarin je gaat investeren. In die gevallen maak je dan ook gebruik van de financiële statements die geboden worden door organisaties die publiekelijke aandelen verkopen.

Deze verplichte jaarrekeningen geven een zeer goed beeld van hoe een organisatie er financieel voor staat. Het geeft jou als belegger de kans om het bedrijf goed te onderzoeken en te kijken waar alle liquide middelen naartoe gaan en vandaan komen. Dit geeft je een goed beeld van de eventuele problemen binnen de organisatie, maar ook de mogelijkheden die dit biedt.

Na elke kwartaalcijfers ronde van een organisatie geven analisten een uitgebreide analyse van wat die cijfers betekenen. Vaak wordt hierbij enkel gekeken naar de oppervlakkige cijfers. Het bedrijf heeft het net iets minder goed gedaan dan verwacht, dat is geen goed vooruitzicht. Veel investeerders zullen nu denken dat het bedrijf minder goed gedraaid heeft en dit kan resulteren in een negatief sentiment.

Lees jezelf goed in

Echter, als jij jezelf goed in hebt gelezen na de analyse van de analist, zul je weten dat die netto inkomsten lager liggen omdat het bedrijf bijvoorbeeld aandelen heeft teruggekocht of heeft geïnvesteerd in nieuwe, efficiëntere machines.

Het mogelijk ontstane negatieve sentiment rondom de aandelen kan je op dat moment een enorm kans bieden. Het bedrijf zal dankzij de aankoop van efficiëntere machines in de toekomst wel weer hoge omzetten behalen, wat een positief sentiment en dus rendement op zal leveren. Je besluit de aandelen nu te kopen. Deze techniek, die door velen wordt aangeraden, heeft contrair beleggen. Kortom, om goed te kunnen beleggen heb je de informatie van de liquiditeitsbegroting en andere jaarrekeningen nodig.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *