Wat is yield en de yield curve?

Je kunt de yield en de yield curve gebruiken om te begrijpen hoeveel je beleggingen precies opleveren. In dit artikel bespreken we wat yield precies is en we behandelen ook de verschillende yield curves.

Wat is yield?

Yield laat de opbrengsten van een investering zien over een bepaalde tijd. Deze Engelse term wordt ook steeds vaker in Nederland gebruikt en wordt weergeven in een percentage van de oorspronkelijke investering. Binnen de yield vallen alle opbrengsten: dividend betalingen bij een aandeel en rentebetalingen bij een obligatie worden dus ook meegerekend.

Bij sommige type effecten is de yield vast: dit is bijvoorbeeld het geval bij een obligatie met een vaste jaarlijkse rentebetaling. Veel andere effecten kennen een variabele yield: dividend op aandelen kan bijvoorbeeld sterk schommelen afhankelijk van de prestaties van het onderliggende bedrijf.

Wat is een yield curve?

De yield curve laat visueel zien hoeveel het rendement zich ontwikkelt over de langere termijn. Dit kan in een grafiek worden weergegeven waardoor je een lijn op de grafiek krijgt die een bepaalde vorm vertoont. Meestal is deze vorm een kromme of gebogen lijn. Dit is de curve oftewel kromming waarmee beleggers hun voorspellingen voor de toekomst kunnen maken.

Hoe kan je de yield berekenen?

Het is vrij eenvoudig om de yield te berekenen. De yield laat eigenlijk zien welke cashflow je behaalt met je investering. Je kunt de yield dan ook eenvoudig berekenen met deze formule:

Yield = je netto behaalde resultaat / je geïnvesteerde bedrag

Laten we dit toelichten met een voorbeeld. Wanneer je in een aandeel belegt voor € 10 en de koers stijgt naar € 12 dan behaal je daarmee een positieve koerswinst. Het bedrijf besluit bovendien € 0,50 aan dividend uit te keren. Je totale yield over het aandeel bedraagt dan (€ 2 + € 0,50) / € 10 = 25%.

Is een hoge yield altijd positief?

Het is altijd aan te raden om te onderzoeken of de yield ook op de lange termijn gunstig is. De yield van een aandeel kan bijvoorbeeld hoog uitvallen wanneer het bedrijf veel dividend uitkeert. Wanneer de inkomsten van het bedrijf weinig stijgen, dan kan dit in de toekomst problemen veroorzaken. De hoge yield op de korte termijn kan de yield in de toekomst dan fors verlagen.

Wat voor type yields zijn er?

Je hebt allerlei soorten yields. Het type tield hangt af van het onderliggende effect, de loopduur van het effect en het rendement dat je ontvangt.

Yield over aandelen

Je kan de yield over je aandelen op twee manieren berekenen. De cost yield laat het rendement zien dat je behaalt over het bedrag dat je hebt geïnvesteerd. Je berekent dit resultaat als volgt:

Cost yield = (prijstoename + uitbetaalde dividend) / prijs waartegen je het aandeel kocht

Je kunt er ook voor kiezen om te kijken wat de yield is tegenover de huidige marktprijs. Deze vorm van yield noemen we ook wel de current yield, je berekent deze waarde als volgt:

Current yield = (prijstoename + uitbetaald dividend) / huidige prijs aandeel

Wanneer een aandeel meer waard wordt, neemt de current yield af. Er is een tegengesteld verband tussen de yield en de aandelenprijs.

Yield over obligaties

De nominale yield over een obligatie is eenvoudig te berekenen. Dit doe je door de rentebetaling in een jaar te delen door de face value van de obligatie:

Nominale yield: jaarlijkse rente / face value van de obligatie

Er bestaan ook diverse andere yields die je kunt berekenen bij een investering in een obligatie. Niet iedere obligatie keert namelijk een stabiel rentepercentage uit.

Yield to maturity (YTM) = deze berekening laat het rendement zien dat je behaalt wanneer je de obligatie vasthoudt tot het moment van maturity (het moment waarop de face value wordt terugbetaald)

Yield to worst (YTW) = deze berekening laat het minimale rendement zien dat je met de obligatie zou behalen. In sommige gevallen kan de uitgever van de obligatie de obligatie bijvoorbeeld terugroepen wat het rendement verlaagd.

Yield to call (YTW) = deze waarde laat de yield zien op het moment dan een obligatie wordt teruggeroepen. Alleen terugroepbare of callable obligaties kunnen worden teruggeroepen.

Let goed op de yield!

Doordat er verschillende manieren zijn om de yield van een obligatie of aandeel te berekenen, is het belangrijk om goed na te gaan hoe de aanbieder van het beleggingsproduct op een bepaalde waarde uitkomt. Op die manier voorkom je dat je in een effect investeert met te hoge verwachtingen.

Wat voor yield curves zijn er?

Als men de yield van een obligatie in een grafiek vastlegt dan zal de horizontale as de looptijd in jaren zijn en de verticale as het rendement van het effect. De kromming van de lijn die de yield aangeeft is wat we noemen de yield curve. Hierin kunnen we drie verschillende vormen onderscheiden. De normale, inverse of vlakke yieldcurve.

Yieldcurves worden bijvoorbeeld veel gebruikt om de opbrengsten van obligaties te weergeven. Je ziet dan hoe het rendement zich ontwikkeld wanneer je een obligatie koopt met een langere looptijd.

Normale yieldcurve

De normale yield curve is een lijn op de grafiek die langzaam van laag naar hoog loopt. Het is de normale situatie waarbij leningen die over een langere termijn lopen een hoger rendement zullen opleveren. Omdat de horizontale lijn de looptijd van een lening is zal de normale yieldcurve een naar boven gebogen lijn zijn.

Normale yield curve

Inverse yieldcurve

Mocht er een ongewoner situatie ontstaan waarbij de leningen van een korte looptijd juist een hoger rendement opleveren dan krijgt de lijn in de grafiek een andere vorm. De yield curve is dan een lijn die langzaam naar hoog naar laag loopt. We noemen die ook wel een inverse yieldcurve. Deze yield komt minder vaak voor, maar is theoretisch mogelijk.

Inverse yield curve

Vlakke yieldcurve

Een totaal vlakke lijn in de grafiek waarop de yield van een obligatie wordt aangegeven betekent dat een lening bij iedere mogelijke looptijd hetzelfde rendement oplevert. In de praktijk komt deze yield curve eigenlijke vrijwel nooit voor omdat dit praktisch onmogelijk is. De vlakke lijn noemt men de vlakke yieldcurve.

Hoe kan je yield gebruiken bij beleggen?

Beleggers kunnen de yield curve gebruiken om beslissingen te nemen over hoe zij hun geld willen beleggen in obligaties. Als je op zoek bent naar een belegging voor de lange termijn dan wil je graag een normale yield curve zien. Dit geeft namelijk aan dat je belegging over de lange termijn steeds meer rendement zal opleveren.

Ben je echter op zoek naar beleggingen voor de korte termijn dan zou een inverse yieldcurve ideaal zijn. De situatie komt niet vaak voor, maar kan je in een korte tijd een groot rendement opleveren. Wel moet hierbij onthouden worden dat er vaak ook een hoger kredietrisico bij komt kijken.

Voorzichtig zijn met conclusies uit yield curve

De yield curve is handig om voorspellingen te doen over het rendement van obligaties. Toch moet men wel voorzichtig zijn met de conclusies die hieruit getrokken worden. De grafiek kan namelijk wel zeggen dat een lening in een periode van 5 jaar een bepaald percentage aan rendement zal opleveren. Dit is allerminst een garantie dat dit over 5 jaar ook echt daadwerkelijk zo zal zijn.

Er zijn vele factoren die meespelen die uiteindelijk bepalen of het rendement na de periode ook daadwerkelijk behaald wordt. Deze factoren zijn niet meegenomen in de berekening van de yield. Om dit te berekenen moeten vele malen complexere berekeningen gemaakt worden.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *