Gemiddeld rendement met beleggen

Wanneer je erover nadenkt om te gaan beleggen kan het interessant zijn om het gemiddelde rendement van beleggingen te weten. In dit artikel bekijken we aan de hand van historische cijfers het rendement van vroeger en we proberen met deze gegevens een indicatie te geven van het gemiddelde rendement dat je kunt behalen met beleggingen. Tot slot verklappen we ook hoe je meer dan het gemiddelde rendement kunt behalen door slim te investeren.

Gemiddelde rendement samenvatting

 • Het gemiddelde rendement op aandelen bedraagt ongeveer 7-8%.
 • Het gemiddelde rendement op obligaties bedraagt ongeveer 5%.
 • Je moet rekening houden met de inflatie: het reëel rendement is anders.
 • Ook de volatiliteit of bewegelijkheid van de aandelen is van belang.
 • Het gemiddelde rendement dat je behaalt hangt af van je portefeuille.

Wat is het gemiddelde rendement op aandelen?

Volgens Warren Buffettt, een beroemde aandelenhandelaar, zou het gemiddelde rendement op aandelen tussen de zes en zeven procent moeten liggen. Volgens hem stijgt het binnenlands product met gemiddeld drie procent over de lange termijn en daar komt ongeveer twee procent inflatie bovenop. Hierdoor komt de nominale groei van de totale economie op vijf procent uit.

Bedrijven betalen echter ook dividend uit waardoor aandelen gemiddeld genomen zes tot zeven procent aan rendement kunnen opleveren. Deze toename in aandelenwaarde ontvang je vanzelfsprekend alleen over de lange termijn. Wanneer je in 2008 was ingestapt, zou je gemiddelde rendement in het begin een stuk lager liggen.

Zoals in de onderstaande grafiek van vanguard te zien is hebben aandelen inderdaad een gemiddeld hoog rendement behaald in de afgelopen periode. Blijkbaar leveren aandelen dus zeker goed geld op!

gemiddelde rendement aandelen

Aandelen, obligaties of wat anders?

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om in iets anders te beleggen dan in aandelen; toch blijkt uit onderzoek dat aandelen gemiddeld genomen het hoogste rendement kennen. Professor Russell E. Palmer van de universiteit van Pennsylvania geeft bijvoorbeeld aan dat in de geschiedenis aandelen veel meer hebben opgeleverd dan obligaties.

Wanneer je één dollar zou investeren in 1802 zou dit door investeringen in aandelen in 2003 8,8 miljoen dollar waard zijn geweest! Het rendement op obligaties zou uitkomen op slechts $16.064, het rendement op staatsobligaties op $4.575 en het rendement op goud op slechts $19,75. Let er hierbij op dat dividenden worden geherinvesteerd.

Dus.. altijd in aandelen handelen?

Het is duidelijk dat het gemiddelde rendement op aandelen het hoogst ligt. Betekent dit dat het alleen maar verstandig is om in aandelen te handelen? Nee, dat is een beetje kort door de bocht! Alhoewel aandelen over het algemeen het beste rendement kennen, kennen ze vaak ook de grootste risico’s.

Wanneer je bijvoorbeeld in 2008 één dollar zou investeren in aandelen en wanneer je zou meten tot 2010 dan is er maar weinig van over. Wanneer je dus in plaats van een gemiddeld rendement een maximaal rendement wilt nastreven is het verstandig om te onthouden dan individuele effecten sterk kunnen afwijken van het gemiddelde. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je een zo hoog mogelijk rendement behaald?

Een zo hoog mogelijk rendement nastreven

Wanneer je een zo hoog mogelijk rendement wilt behalen is individuele analyse nodig. Op de lange termijn kan je dan kijken naar aandelen die het al langer goed doen en een stabiel rendement uitkeren. Investeer dan in een bedrijf als Royal Shell. Toch kan je een nog hoger rendement behalen door de focus ook te leggen op de korte termijn.

Op de korte termijn kan je namelijk extreem hoge rendementen behalen. Hierbij speelt massapsychologie een belangrijke rol. Bij slecht nieuws raakt de massa vaak in paniek. Door hier slim op in te spelen kan je als belegger op een enkele belegging soms makkelijk honderd procent rendement behalen. Bekijk bijvoorbeeld de onderstaande grafiek eens; dit was nog eens een goed moment om in te stappen!

Plus500 grafiek

Wanneer je op de korte termijn wilt speculeren op snel stijgende koersen, is het verstandig om dit bij een online broker te doen.

Bij eToro kan je ook gebruik maken van een hefboom. Met een hefboom kan je ook met een kleiner bedrag een grote positie innemen. Je kan natuurlijk ook eerst met een demo oefenen. Gebruik de onderstaande knop om een gratis demoaccount te openen:

67% van de retailbeleggers verliest geld met deze aanbieder. Bedenk of je het hoge risico om geld te verliezen wilt lopen.

Wat is het verschil tussen nominaal en reëel rendement?

Wanneer je alleen naar het gemiddelde rendement kijkt, heb je niet het volledige overzicht. Het gemiddelde rendement sinds 1900 in Amerika bedroeg bijvoorbeeld 10,1%. Dit is echter het rendement voor de inflatie. Inflatie is het proces waarbij de prijzen jaarlijks toenemen. Je kan een jaar later dan minder kopen voor hetzelfde bedrag.

Het reële gemiddelde rendement is het bedrag aan rendement dat je hebt nadat de inflatie hiervan is afgetrokken. Dit rendement ligt een stuk lager. Voor Amerika bedroeg dit rendement op aandelen bijvoorbeeld 6,4% op jaarbasis.

Wordt er ergens over een gemiddeld rendement gesproken? Ga dan altijd na of het om het nominale of het reële rendement gaat. Bekijk ook altijd welke meetperiode er wordt gebruikt. Veel fondsen vermelden bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van 2009 tot 2019. De economische crisis van 2008 wordt dan heel handig buiten de berekening gehouden.

Wat is het gemiddelde rendement per regio?

Je kan het gemiddelde rendement ook opsplitsen per regio. Niet elke regio heeft sinds 1900 even goed gepresteerd. Hieronder zie je een grafiek met het gemiddelde jaarlijkse reële rendement per jaar. Australië heeft de beste prestaties neergezet, terwijl Europese landen als Italië en België het niet bijzonder goed hebben gedaan.

gemiddeld rendement per regio

Wanneer je investeert kan je je risico’s over verschillende regio’s spreiden. Op die manier voorkom je dat je al je geld inzet op een regio die het gemiddeld gezien minder goed doet.

Wat is het gemiddelde risicovrij rendement?

Wanneer je belegt, krijg je betaald voor het risico dat je loopt. Er bestaat ook het zogenaamde risicovrije rendement. Het risicovrije rendement is het rendement dat je behaalt met (bijna) geen risico. Hierbij wordt er doorgaans gekeken naar de gemiddelde 10 jaars rente op staatsobligaties.

In het verleden bedroeg het gemiddelde risicovrije rendement in Europa nog 4%. Tegenwoordig is deze rente zelfs negatief! Wanneer het gemiddelde risicovrije rendement erg laag ligt of zelfs negatief wordt, zullen beleggers eerder bereid zijn om risico’s te nemen om toch een positief rendement te behalen.

gemiddelde risicovrije rente

Volatiliteit op aandelen

Staar je niet blind op het gemiddelde rendement op aandelen alleen. Beleggingen in aandelen kunnen namelijk erg volatiel zijn. Het ene jaar kan je een positief rendement behalen van 30% terwijl het andere jaar een negatief rendement van 30% kan opleveren. Het is daarom ook belangrijk om aandacht te besteden aan de volatiliteit van je rendement.

Wanneer je een lange beleggingshorizon hebt, is een hoge volatiliteit geen groot probleem. Wanneer het minder goed gaat wacht je gewoon op betere tijden. Wanneer je echter een korte tijdshorizon hebt kan volatiliteit een groter probleem zijn. Stap je op het verkeerde moment in? Dan kan je plotseling een fors deel van je vermogen verliezen. Heb je weinig tijd? Dan is het verstandiger om in weinig volatiele effecten te investeren.

Een goede manier om de volatiliteit van je gehele portfolio te verlagen is door gespreid in te stappen. Leg bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in binnen een indexfonds. Op die manier stap je zowel op de toppen als de dalen in en zorg je ervoor dat je een zo gemiddeld mogelijk rendement behaalt.

Volatiliteit rendement aandelen

Wat is het gemiddelde rendement op obligaties?

Sommige mensen beleggen liever in obligaties. Het gemiddelde rendement op obligaties bedroeg in Amerika tussen 1926 en 2008 5,3%. Het is dan ook een mooie regel om op de lange termijn uit te gaan van een nominaal gemiddeld rendement van 5%.

Wanneer de rente op obligaties erg laag is, leveren ze niet meer zoveel op. In 2020 zie je dan ook dat de rendementen op obligaties niet erg hoog liggen. Wellicht komen we over een decennium weer dichterbij het historische gemiddelde rendement op obligaties..

Modelportefeuilles & rendement

Aan de hand van een modelportefeuille kan je zien wat het gemiddelde rendement in verschillende situaties zou bedragen. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de modelportefeuilles zoals opgezet door Vanguard.

Veilige portefeuilles

Hieronder zie je de resultaten die je bereikt zou hebben met een portefeuille die bijna alleen maar obligaties bestaat. Deze manier van beleggen noemen we ook wel defensief beleggen. Deze naam wordt toegepast omdat de gemiddelde volatiliteit op obligaties lager ligt. Je kan hieronder dan ook het gemiddelde rendement van een defensieve portfolio bekijken:

gemiddeld rendement defensieve portfolio

gemiddeld rendement obligaties

Mix portefeuilles

Mensen die wat meer risico’s en volatiliteit aankunnen kiezen vaak voor een meer gemixte portefeuille. Dit type portefeuille wordt ook wel neutraal genoemd bij de Nederlandse bank. Je hebt dan een mooie balans tussen obligaties en aandelen. De focus ligt dan op de middellange termijn. Hieronder zie je de resultaten die je met dit type portefeuille zou kunnen verwachten:

neutraal gemiddeld rendement

Offensieve portefeuille

Wanneer je lang de tijd hebt (denk aan 15 tot 30 jaar) dan kan je een offensieve portefeuille overwegen. Bij deze manier van beleggen ligt de focus op groei. Je belegt dan bijna alleen maar in aandelen. Het gemiddelde rendement ligt hoger, maar ook de volatiliteit is duidelijk hoger. Hieronder zie je welke historische resultaten je bereikt zou hebben met een meer offensieve portefeuille:

Offensieve portefeuille gemiddeld rendement

aandelen gemiddeld rendement

Verwachte rendementen: wat is een realistisch rendement?

Maar wat voor beleggingsrendement verwacht de gemiddelde belegger nu eigenlijk? Uit een onderzoek uitgevoerd door Schroders bleek dat beleggers gemiddeld 10% verwachten te behalen en millenials zelfs 12%. Dit zijn behoorlijk hoge percentages. De kans dat deze beleggers teleurgesteld gaan worden is dan ook groot.

Oudere beleggers lijken door de jaren heen een wat realistischer beeld te hebben gekregen. De zogenaamde baby boomers verwachten een gemiddeld rendement van 8,6% op jaarbasis. Hoe ouder iemand is, hoe lager het gemiddelde rendement is dat er verwacht wordt.

Professionele beleggers lijken betere inschattingen te kunnen maken. Uit onderzoek bleek dat ze mikken op ongeveer 5% op jaarbasis. Het verwachte gemiddelde rendement wisselt ook sterk per regio. Zo verwachten mensen die in Indonesië wonen een gemiddeld rendement van 17,1% en mensen die in Italië 7,1%.

Uiteindelijk is het wanneer je gaat beleggen belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt over het gemiddelde rendement dat je kunt behalen. Zet niet te hoog in! Teleurstelling is een slechte raadgever en kan je bewegingsvaardigheden negatief beïnvloeden.

Pas op voor te hoge verwachtingen

Soms lees je op het internet dat partijen een gemiddeld rendement van tientallen procenten op jaarbasis beloven. Wanneer je dit leest is het in ieder geval belangrijk om erg sceptisch te zijn. Er zijn namelijk niet veel fondsen of partijen die het lukt om zulke hoge rendementen neer te zetten. Zelfs één van de beste beleggers ter wereld, Warren Buffettt, behaalt niet meer dan 20% aan gemiddeld rendement per jaar.

Doe daarom altijd uitgebreid onderzoek naar de bron van het rendement. Hoe realistisch is het dat dit gemiddelde rendement blijft voortbestaan? Is er sprake van geluk of is de strategie echt uniek en bijzonder slim? Een kritische houding is belangrijk voor elke investeerder.

Gemiddeld rendement of historisch rendement laatste 10 jaar

Ben je benieuwd naar het gemiddelde of historische rendement op bijvoorbeeld aandelen in de afgelopen 10 jaar? In de onderstaande grafiek kan je de ontwikkeling van de AEX bekijken. De AEX is één van de belangrijkste graadmeters van de Nederlandse economie. 10 jaar geleden stond de koers in 2010 op 340 euro. In 2020 staat de koers op 600 euro.

De groei over deze periode is dus 260 euro of 26 euro op jaarbasis. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van 7,6 procent op jaarbasis. Een belegging in aandelen had de afgelopen tien jaar dus goed uitgepakt!

Gemiddeld rendement 10 jaar

Hoe kan je het rendement op beleggingen berekenen?

Je kan het rendement over een periode op je beleggingen eenvoudig berekenen. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

 • De prijs waarvoor je je belegging hebt geopend.
 • De huidige prijs van je belegging.
 • Het aantal jaren.

Vervolgens doorloop je de volgende stappen om je rendement te berekenen:

 • Bereken het verschil tussen de prijs bij aanschaf en de huidige prijs.
 • Deel dit bedrag door het aantal jaren dat je de belegging hebt.
 • Deel vervolgens dit bedrag door de prijs waarvoor je de belegging hebt geopend.

Laten we dit toelichten aan de hand van het voorbeeld uit de vorige alinea waar het gemiddelde rendement over 10 jaar werd toegelicht:

 • Het verschil tussen 340 euro en 600 euro bedraagt 260 euro.
 • Deel het bedrag door 10: 260/10 = 26 euro.
 • Deel het door de aanschafprijs: 26/340=0,076.

Op die manier bereken je het nominale rendement op je belegging. Wil je het reële rendement weten? Dan moet je nog de gemiddelde inflatie in de periode van je rendement aftrekken. Wanneer de inflatie bijvoorbeeld twee procent bedraagt trek je dit af van het gemiddelde rendement om dit getal te achterhalen.

Geen reacties


 • Adriaan

  https://beleggen.info/beleggen/gemiddeld-rendement#tien-jaar

  “Historische rendement over een periode op je beleggingen”

  De berekening klopt niet: 26/600 =  0,04333 <> niet 0,076 zoals hierboven staat.

  Het artikel is ook helemaal niet duidelijk wat de berekeningen betreft. In het begin worden getallen aangehaald met een aanschaf van € 340 dat rendeert over 10 jaar naar € 600 euro: Groei van € 260 in totaal en gemiddeld € 26 op jaarbasis. Winst !!!

  26/340 = 0,076

  (Nu kloppen de tekst en de formule wel met een jaarlijks rendement van 7,6 procent)

  De berekening wordt echt heel anders gemaakt waarbij wordt uitgegaan van aanschaf van € 600 en een daling van € 260 naar €340. Dit is dus een verlies !!!

  -260:10= -26

  -26/600 = -0,04333 negatief rendement per jaar!!!

  Dit lijkt weer op de grafiek die begint met 600, de jaren erop verliezen en uiteindelijk staat deze weer bijna op 600.

  Goed trouwens om toe te lichten dat er ook verlies kan worden gemaakt. Dat dus als waarschuwing.

  Maar hoe verwarrend is dit artikel? Het uitgangspunt wordt niet goed aangegeven. Het zijn geheel verschillende voorbeelden en er wordt wel gegoogeld met dezelfde getallen die niet hetzelfde betekenen. De grafiek geeft de voorbeelden niet goed weer.

  Volgens mij is de schrijver van het artikel zelf in de war geraakt door de grafiek en heeft daarna gegoogeld met de getallen waardoor de berekeningen niet kloppen.

  Erg jammer dit!!!

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *