Het aflezen van candlesticks

Candlesticks kunnen gebruikt worden voor het voorspellen van de koers van een valutapaar. Door het goed aflezen van bars kan je uiteindelijk beslissen of het verstandig is om een valutapaar te kopen (long) of verkopen (short). In dit artikel bespreken we hoe je candlesticks gebruikt. Ook laten we de meest gebruikte & buttigste candlestick patronen zien.

Hoe lees je een Candlestick?

candlestick uitlegHet is vrij eenvoudig om een candlestick af te lezen, de candlestick bevat veel meer informatie dan een gewone koerslijn.

 • Open: de openingsprijs
 • High: het hoogste punt binnen de betreffende periode
 • Low: het laagste punt binnen de betreffende periode
 • Close: de sluitingsprijs

Aan de kleur van een candlestick kan je zien of de koers is gestegen of gedaald. Groene bars geven aan dat de koers is gestegen, rode bars dat de koers is gedaald.

Een candlestick gaat over een bepaalde periode. De periode waarop de bar betrekking heeft hangt af van de periode waarop je de grafiek analyseert. Eén candlestick kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een uur of een dag.

Het steeltje van de candle geeft het prijsbereik binnen die periode aan: dit noemen we ook wel de schaduw van de candle. Het lichaam is het dikke deel van de candlestick en geeft de openingsprijs en sluitingsprijs van de periode aan.

Een positieve, groene bar opent altijd beneden en sluit hoger, terwijl een negatieve, rode bar altijd boven opent en beneden sluit.

candlesticks lijngrafiek vergelijking

Candlesticks vergeleken met een gewone lijn op de daggrafiek, candlesticks geven meer informatie.

De informatie van candlesticks

Candlesticks geven veel informatie weer. Een groot lichaam geeft een sterke prijsbeweging weer, terwijl een klein lichaam laat zien dat er amper beweging was. Een korte schaduw laat zien dat de meeste activiteit plaatsvond rond de openings- en sluitingsprijs. Een lange schaduw laat juist zien dat de prijzen ver over de open en gesloten koersen heen zijn gegaan.

Hoe kan je candlesticks gebruiken?

Candlesticks worden ook wel price action genoemd. Met price action kan je zien hoe de strijd tussen kopers en verkopers op de markt verloopt. Op elk moment is er een balans tussen het aantal kopers en verkopers. De prijs wordt constant aangepast om ervoor te zorgen dat deze balans blijft bestaan.

Wanneer het aantal kopers bij een bepaalde prijs toeneemt, dan stijgt de prijs om ervoor te zorgen dat er nog voldoende aanbod is. Candlesticks laten deze ontwikkelingen mooi zien. Wanneer je begrijpt hoe je candlesticks kunt aflezen, kan je de strijd tussen de kopers en verkopers beter analyseren.

Wanneer de kopers de overhand hebben, is het verstandig om te kopen. Wanneer de verkopers de overhand hebben is het juist verstandig om te verkopen. Wel is het aan te raden om je beslissingen altijd te baseren op meerdere bronnen van informatie. Bekijk bijvoorbeeld of de price action plaatsvindt op een belangrijk horizontaal niveau. Op die manier vergroot je de kans dat je een goed resultaat behaalt met je beleggingen!

Waarom candlesticks in plaats van een lijn?

Professionele beleggers hebben de voorkeur aan candlesticks tegenover een lijngrafiek, omdat het makkelijk is om met candlesticks patronen te herkennen. Wanneer je candlesticks goed kunt analyseren, kan je het keerpunt in de grafiek vinden. Beleggers willen vanzelfsprekend op het dieptepunt kopen en op het hoogtepunt verkopen. In de rest van dit artikel lees je hoe je candlesticks kan interpreteren.

Wat kunnen candlesticks aangeven?

 • Voortzetting: de trend zet zonder problemen voort
 • Trendomkering: de trend gaat van stijgend naar dalend of andersom
 • Besluiteloosheid: de strijd tussen kopers en verkopers is onbeslist
Tip: bullish & bearish: Bullish betekent stijgend, bearish betekent dalend.

Candlesticks die een voortzetting van de trend aangeven

bearish bullish continuation barHieronder vallen de bullish en bearish continuation bars. We bespreken de bullish continuation bar, bij de bearisch continuation bar gelden dezelfde kenmerken maar dan omgekeerd.

Een bullish continuation bar is een sterke aanwijzing dat de trend zich zal voortzetten. Na een bullish continuation bar is de kans groot dat de prijs zich verder beweegt in dezelfde richting.

De bar is sterker wanneer de open dichtbij het laagste punt van de bar ligt en de close dichtbij het hoogste punt. De stijgende beweging is dan erg sterk en heeft amper weerstand gekregen van verkopers. In de afbeelding zie je zowel een voorbeeld van een bullish continuation bar als een bearisch continuation bar.

Candlesticks die een stijgende trend aangeven

Deze candlesticks geven een stijgende of bullish trend aan. In deze situatie kan het aantrekkelijk zijn om te kopen. We bespreken hier de volgende bullish candlesticks: hammer, bullish engulfing bar, bullish train tracks, piercing line, morning star en three white soldiers.

De low test of hammer

hammer candlestickBij een low test of hammer liggen de open en close in de bovenste helft van de bar, terwijl de koers in die periode wel degelijk flink omlaag is bewogen.

De kleur maakt hierbij niet uit: het gaat erom dat het de verkopers ondanks sterke neerwaartse druk niet is gelukt om de neergaande trend aan te houden. Voor een goede low test of hammer moet het moment van openen en sluiten in het bovenste 1/3 deel van de bar liggen.

De neerwaartse beweging is gestopt en de kans is nu groot dat er meer kopers in het spel komen: de koers zal dan verder stijgen.

Bullish engulfing bar

forex bullish engulfing barDe Bullish Engulfing bar geeft een duidelijke trendbeweging aan. Je ziet hoe de initiële beweging omlaag wordt tegengehouden en hoe de kopers aan kracht winnen.

Deze omslag is te zien over twee bars waarbij de eerste een neerwaartse beweging aangeeft. De bar wordt echter gevolgd door een candlestick waarbij de neerwaartse beweging duidelijk geweigerd wordt. Het is belangrijk dat de tweede bar de gehele bar verzwelgt. Ook moet de bar sluiten tegen het bovenste deel. De beweging is sterker wanneer de candlestick groot in formaat is.

In dat geval is het duidelijk te zien dat de verkopers die eerst in de meerderheid waren worden verslagen door de kopers die dat nu zijn.

In sommige gevallen kan een bullish of engulfing bar ook volgen naar meer dan één kleine candlestick bar.

Bullish train tracks

bullish train tracksTrain tracks bestaan uit 2 bars. Je kan zowel een bullish als een bearish train track candlestick tegenkomen. In de afbeelding zie je een bullish train tracks waarbij de opwaartse neerwaartse is geweigerd.

Eigenlijk is bullish train track goed te vergelijken met de low test, maar dan verspreid over een twee candlesticks. Bij een train track is het belangrijk dat de bars ongeveer symmetrisch aan elkaar zijn en dat de high en lows ongeveer gelijk aan elkaar liggen. Wanneer je de bars zou samenvoegen vormen ze een low test bar. Bij dit patroon is de kans groot dat de koers vervolgens verder stijgt.

Piercing line

piercing line candlestick bullishDit candlestick patroon bestaat uit twee bars. Je ziet dat één lange, rode candlestick wordt gevolgd door een lange groene candlestick.

In de meeste gevallen zie je een groot verschil tussen de sluitingsprijs van de eerste candlestick en de openingsprijs van de tweede candlestick. Het sluitingsmoment van de tweede bar moet hoger liggen dan de helft van het lichaam van de eerste bar.

Deze combinatie laat een sterke druk zien vanuit de kopers. De prijs is omhoog geduwd tot boven de middelste prijs van de vorige dag.

Morning star

Niet alle candlestick patronen bestaan uit twee candlesticks. Het morning star patroon is een candlestick patroon dat bestaat uit drie candlesticks.

De eerste candlestick is lange rode candlestick. Deze wordt gevolgd door een candlestick met een kort lichaam. De derde stick is een lange, groende candlestick.

De middelste candle noemen we ook wel de star. Het lichaam van deze candle heeft geen overlapping met die van de eerste en laatste. Dit is een duidelijk patroon dat erop wijst dat de koers het overnemen van de verkopers.

morning star

Three white soldiers

three white soldiersHet laatste bullish candlestick patroon dat we bespreken, is de three white soldiers. Ook dit patroon bestaat uit drie candlesticks in plaats van twee.

Bij dit patroon zie je drie groene candlesticks met kleine schaduw. De drie candlesticks openen steeds hoger than de vorige.

Deze candlestick combinatie is een sterk koopsignaal en laat zien dat er kopers zijn die het overnemen.

Candlesticks die een dalende trend aangeven

Deze candlesticks geven een dalende of bearish trend aan. In deze situatie kan het aantrekkelijk zijn om te verkopen. We bespreken hier de volgende bearish candlesticks: de high test, bearish engulfing bar, bearish train tracks, evening star, three black crows en de dark cloud cover.

De high test of inverse hammer

hightest

De inverse hammer of high test is de tegenovergestelde vorm van de low test of hammer. Deze candle wordt ook wel de hanging man genoemd. Bij een high test liggen de open en close in de onderste helft van de bar, terwijl de koers in die periode wel degelijk flink omhoog is bewogen.

De kleur maakt hierbij niet uit: het gaat erom dat het de kopers ondanks sterke opwaartse druk niet is gelukt om de omhooggaande trend aan te houden. Voor een goede high test moet het moment van openen en sluiten in het onderste 1/3 deel van de bar liggen.

De opwaartse beweging is gestopt en de kans is nu groot dat er meer verkopers in het spel komen: de koers zal dan verder dalen.

Bearish engulfing bar

Bearish engulfing barBij een Bearish Engulfing bar nemen de verkopers het van de kopers over waarna de koers waarschijnlijk daalt. Je ziet dan een kleinere stijgende bar, gevolgd door een grote dalende bar.

De eerste candle heeft een klein, groen lichaam gevolgd door een langere rode candlestick. De kracht van de bearish engulfing bar neemt toe wanneer de tweede candlestick veel lager gaat. De bearish engulfing bar kan een duidelijke aanwijzing zijn voor een omkeer van de algemene marktbeweging.

De bearish engulfing bar is de tegenhanger van de bullish engulfing bar.

bearish train tracks

traintracks forexIn de afbeelding zie je een bearish train tracks waarbij de opwaartse beweging is geweigerd.

De bearish train track is vergelijkbaar met de high test, maar dan verspreid over twee candles. Bij een train track is het belangrijk dat de bars redelijk symmetrisch aan elkaar zijn en dat de high en lows ongeveer gelijk aan elkaar liggen.

Wanneer je de bars zou samenvoegen vormen ze een high test bar. Bij dit patroon is de kans groot dat de koers vervolgens verder zakt.

Evening star

De evening star is vergelijkbaar met de bullish evening star. Ook dit candlestick patroon bestaat uit drie candles.

In dit geval bevindt de middelste candlestick zich tussen een grote groene candlestick en een grote rode candlestick.

Dit patroon laat een duidelijke omkeer zien waarbij de verkopers het overnemen van de kopers. Wanneer de situatie het toelaat, kan je hier een verkooporder plaatsen.

evening star

Three black crows

three black crowsDit patroon is de tegengestelde versie van de three wite soldiers. Ook dit candlestick patroon bestaat uit drie candles.

Bij dit patroon zie je drie opeenvolgende rode candlesticks met een korte of afwezige schaduw. Elke nieuwe candle opent bij een vergelijkbare prijs als de vorige. De kracht van de verkopers drijft de prijs echter verder omlaag.

Dit patroon kan een duidelijke aanwijzing zijn voor het begin van een dalende trend. Het kan dan interessant zijn om verkooporders te plaatsen.

Dark cloud cover

dark cloud coverHet dark cloud cover candlestick patroon is de tegenhanger van de bullish piercing line. De titel is toepasselijk gekozen: de rode candlestick brengt een donkere wolk over het optimisme van de vorige dag.

Dit candlestick patroon bestaat uit twee candlesticks. Eerst heb je een grote, groene candlestick die een forse stijging laat zien. Deze wordt vervolgens gevolgd door een rode candlestick die oorspronkelijk hoger opent dat de groene candlestick, maar onder het midden van de groene candlestick sluit.

Dit patroon laat duidelijk zien dat de stijging niet kan worden volgehouden. De verkopers winnen het van de kopers en de koers laat een duidelijke daling zien. Dit kan een goed moment zijn om een verkooporder te plaatsen.

Candlesticks die besluiteloosheid aangeven

Soms is er geen duidelijke trend. Deze candlesticks kunnen besluiteloosheid op de markt aangeven. Wanneer er sprake is van besluiteloosheid, is de kans groot dat de markt blijft doorbewegen in dezelfde richting. In sommige gevallen kan de koers ook plotseling sterk uitbreken in de tegengestelde richting.

Inside bars

Forex inside barInside bars zijn bars die passen binnen de high en low van de vorige bar. Inside bars geven vaak een zekere mate van besluiteloosheid aan: niemand weet welke kant de koers opgaat. De kleur van de bars is hierbij niet belangrijk. Na een inside bar kan een sterke beweging naar boven of naar beneden worden verwacht.

Soms komen er ook dubbele inside bars voor, hier is een nog sterkere mate van besluiteloosheid van toepassing. De kopers en verkopers konden de prijs niet verder omlaag of omhoog brengen waardoor de koers op het moment geen duidelijke richting heeft. Een sterke uitbraak is dan te verwachten. Links zie je een voorbeeld van dubbele inside bars.

Doji bars

Forex dojibarBij een doji bar liggen de open en close bijna symmetrisch aan elkaar, terwijl de koers zowel omhoog als omlaag is gegaan. Dit is een indicatie van een sterke mate van besluiteloosheid waarbij de strijd tussen kopers en verkopers nog niet uitgevochten is. De kleur maakt bij deze bar niet uit.

Een Doji bar alleen is geen goede reden om een positie in te nemen. Wacht daarom nieuwe candles af voordat je een beslissing neemt.

In combinatie met de bullish morning star of bearish evening star kan een doji bar wel gebruikt worden om een belegging te openen.

Spinning top

spinning topOok de spinning top is een candlestick die besluiteloosheid aangeeft. Bij dit patroon zie je een klein lichaam met een grote schaduw. Er is geen duidelijke prijsbeweging.

Je kan zien dat binnen de tijdsperiode de kopers en verkopers beide de prijs flink hebben laten stijgen en dalen. Toch is er nog geen duidelijke winnaar. Er is sprake van een periode van rust.

Falling & rising three methods

De falling & rising three methods laten een voortgang van de bullish of bearish trend zien.

Het bullish patroon dat je links ziet, heet het rising three methods candlestick patroon. Het bestaat uit drie, korte rode candlesticks tussen twee lange groene candlesticks. Het patroon laat zien dat ondanks enkele druk vanuit de verkopers, de kopers duidelijk de controle behouden.

Het bearish patroon dat je rechts ziet, heet het falling three methods patroon. Hier zie je juist drie kleine, groene lichamen tussen twee grote rode candlesticks. Hier zie je dat ondanks enkele druk van de kopers de verkopers duidelijk de controle behouden. Beide patronen zijn continuation patronen.

rissing fallting three methods candlestick

Hoe kan je candlesticks gebruiken?

Bij bijna elke broker is het mogelijk om candlesticks te gebruiken. In dit deel van het artikel bekijken we hoe je candlesticks kunt toevoegen aan je grafiek.

Binnen Plus500

Plus500 is een gebruiksvriendelijke broker waar je met CFD’s kunt handelen in valutaparen en aandelen. Wil je meer weten over deze broker? Lees dan dit artikel!

Klik op de knop wisselen tussen kandelaar/lijn om bij Plus500 gebruik te maken van candlesticks.

candlesticks Plus500

Candlesticks binnen MetaTrader

Standaard weergeeft MetaTrader de koers als een vloeiende lijn. Een lijn geeft echter weinig informatie en het is daarom verstandig om dit te veranderen naar candlesticks. Je kunt dit eenvoudig doen door op de knop candlesticks te drukken.

MetaTrader OHLC bars

Tip: oefen het herkennen van candlesticks

Hieronder volgt een grafiek met candlesticks. Probeer de verschillende bars te herkennen, benoemen en bedenk wat ze precies betekenen. Door veel te oefenen leer je de candlesticks steeds sneller herkennen en kan je de koers preciezer voorspellen.

candlesticks grafiek

1: low test 2: inside bar 3: doji bar 4: dojo bar 5: high test 6: train tracks

Candlesticks of price action zijn een goede indicatie van de te verwachten volgende beweging. Zoals te zien is bij bijvoorbeeld 1 (zwakke low test, bijna een doji bar) is een candlestick nooit doorslaggevend voor een bepaalde richting. Het is erg belangrijk om rekening te houden met de marktomstandigheden voordat je een belegging opent. Lees daarom direct hoe je een trend herkent of ga door met leren in onze cursus technische analyse!

Wil je zelf oefenen met het gebruiken van candlesticks? Dat kan geheel zonder risico! Download een gratis demo beleggen pakket en oefen het herkennen van deze patronen:

Hoe kan je candlesticks gebruiken om een positie in te nemen?

Wanneer je een mooi moment hebt gevonden om een belegging te openen, kan je candlesticks ook gebruiken om in te spellen op welk moment je gaat instappen. Een positie bestaat altijd uit twee belangrijke elementen: een instapmoment en een stop loss. Het instapmoment is het moment waarop je een belegging opent en de stop loss is het moment waar je verlies neemt wanneer de positie toch in de andere richting beweegt.

In dit voorbeeld openen we een positie op basis van een hammer candlestick. De koers van een valutapaar is een tijdje gedaald en raakt nu een sterk horizontaal niveau aan. Hier vormt zich dit patroon dat erop kan wijzen dat de koers nu zal stijgen.

Je kan er dan voor kiezen om het entry point net iets boven de candlestick te plaatsen. Wanneer de koers onverhoopt toch de andere kant op beweegt, voorkom je dat je een verliesgevende positie opent.

Tegelijkertijd kan je de stop loss net iets onder de canedlestick plaatsen. Als je positie opent en de koers toch in de andere kant beweegt, dan zorg je ervoor dat je de verliezen niet verder laat oplopen.

Je kunt candlesticks dus goed gebruiken om je beleggingen te plannen. Op die manier minimaliseer je potentiële verliezen en maximaliseer je potentiële winsten!

candlesticks instappen

Waar komen candlesticks vandaan?

Candlesticks hebben een rijke geschiedenis. De oorsprong kan worden gevonden in de 17e eeuw. De Japanners wilden de winst op de verkoop van rijst vergroten. Candlesticks bleken behulpzaam bij het analyseren van prijspatronen. Charles Down breidt dit concept uit in 1900  en brengt het instrument naar het niveau dat we nu kennen.

Candlesticks focussen volledig op ‘wat’. Candlesticks laten zien wat er gebeurt, maar proberen dit niet te verklaren. Je kan candlesticks daardoor alleen gebruik voor technische analyse. Voor het uitvoeren van zo’n analyse gaan we uit van een rijtje kenmerken:

 • Alle informatie wordt weergeven in de huidige prijs.
 • Verwachtingen en emoties drijven de markten.
 • De markten zijn constant in beweging.
 • De huidige prijs hoeft niet gelijk te zijn aan de werkelijke waarde.

Extra: OHLC bars

OHLC barEen alternatieve manier waarmee je price action kan weergeven zijn de zogenaamde OHLC bars. OHLC bars geven vergelijkbare informatie als candlesticks; de presentatie is alleen wat anders. Bij een OHLC bar is de verbuiging links de prijs waarop de periode is gestart en de verbuiging rechts is de prijs waarop de periode is geëindigd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *