Wat zijn opties?

Een optie geef je het recht een bepaald effect binnen een bepaalde periode tegen een vastgestelde prijs te kopen of verkopen. Voor dit recht moet je een premie betalen. Opties zijn risicovoller en wat ingewikkelder dan aandelen, maar door tactisch opties te gebruiken kan je het rendement op je beleggingen sterk verhogen.

Wat zijn opties en hoe werken ze?

Met een optie kan je bijvoorbeeld aandelen kopen of verkopen tegen een vaste prijs. Elke optie bestaat uit enkele vaste elementen.

Wat is de onderliggende waarde van een optie?

De onderliggende waarde van een optie geeft aan op welk financieel effect de optie betrekking heeft. De onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een aandeel, index, valutapaar of grondstof zijn.

Hoe werkt de contractgrootte bij een optie?

Wanneer je een optie koopt, dan koop je een contract. Een contract geldt altijd voor 100 effecten, het is niet mogelijk om met kleinere hoeveelheden te handelen. Wanneer de prijs van een optie twee euro is, betaal je in totaal 200 euro.

Soorten opties

Er bestaan twee type opties: call opties en put opties. In dit deel van het artikel beschrijven we het verschil tussen deze type opties.

Wat is een call optie?

Een call optie geeft de koper het recht om een aandeel tegen een vastgestelde prijs te kopen.

Wat is een put optie?

Een put optie geeft de koper het recht om een aandeel tegen een vastgestelde prijs te verkopen.

Wat is de uitoefenprijs van een optie?

De uitoefenprijs is de prijs waarvoor het onderliggende effect gekocht of verkocht kan worden.

Hoe gunstiger de situatie voor de koper van de optie, hoe hoger de te betalen premie. Bij een calloptie zal de prijs van de optie toenemen bij een stijgende aandelenkoers. Bij een putoptie zal de prijs van de optie toenemen bij een dalende aandelenkoers.

Wat is de expiratiedatum van een optie?

De expiratiedatum is het moment waarop de optie afloopt. De te betalen premie neemt toe wanneer de duur van de optie lang is. Er is dan een grotere kans dat de koers in de juiste richting beweegt en je de optie winstgevend kunt uitoefenen.

Wanneer de optie de expiratiedatum heeft bereikt en deze geen geld oplevert dan is deze waardeloos geworden. Je kunt wanneer je gaat beleggen in opties dan ook je volledige inleg verliezen.

Hoe kan je actief speculeren in opties?

Bij Plus500 kan je actief speculeren met CFD’s op het koersverloop van opties. Je kunt dan zelfs een extra hefboom toepassen waardoor zowel je potentiële winst als potentiële verlies snel kunnen oplopen. Gebruik de onderstaande knop om direct een gratis demo te openen bij Plus500:

72% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs.

Hoe kan je opties kopen?

Wil je zelf opties kopen en toevoegen aan je beursportfolio? Dit kan je goed doen bij DEGIRO waar je relatief lage tarieven betaalt over beleggingen in opties. Gebruik de onderstaande knop om direct een account te openen bij DEGIRO:

Optie voorbeelden: hoe werken opties?

Call optie voorbeeld: je kunt een call optie kopen op het aandeel Shell. Vervolgens kan je Shell kopen tegen de prijs die is vastgesteld binnen de optie (punt A). Wanneer de prijs van het aandeel vervolgens hoger ligt op het moment dat je de optie uitoefent maak je winst. Je winst kan je vervolgens berekenen door van de verkoopprijs de premie af te trekken.

Calloptie aandeel voorbeeld

Put optie voorbeeld: je kunt ook een put optie kopen op Shell. Vervolgens kan je Shell verkopen tegen de prijs die is vastgesteld binnen de optie. Wanneer de prijs vervolgens lager ligt op het moment dat je de optie uitoefent maak je winst. Je kunt het aandeel dan tegen een hogere prijs verkopen.

putoptie aandeel voorbeeld

Kopen en schrijven van opties

Je kunt ervoor kiezen om een optie te kopen. Je bezit dan de optie en je hebt de mogelijkheid, maar niet de verplichting om deze te gebruiken. Voor het gebruik van een optie betaal je een premie.

Je kunt er ook voor kiezen om een optie te schrijven. Je ontvangt hiervoor een premie. Vervolgens heb je de plicht om het onderliggende effect te kopen bij een putoptie tegen de uitoefenprijs of om het te verkopen bij een calloptie tegen de uitoefenprijs.

Call Put
Kopen  Optie om te kopen  Optie om te verkopen
 Schrijven  Verplichting om te verkopen  Verplichting om te kopen

Je moet erg voorzichtig zijn met het schrijven van opties: je kunt veel meer geld verliezen dan het bedrag dat je inlegt. Dit is vooral het geval wanneer je de optie ongedekt schrijft en het onderliggende effect nog niet bezit.

Hoe vaak worden opties uitgegeven?

Opties hebben verschillende looptijden. Voor liquide aandelen kan je opties vinden die betrekking hebben op 1,2,3,6 en 12 maanden. Je kunt ook handelen in kortlopende opties die soms maar een dag geldig zijn. Voor de beleggers met een lange termijn visie kan je ook opties vinden met een looptijd van vijf jaar.

Waar kan je opties voor gebruiken?

Ten eerste kan je opties gebruiken om te speculeren. De prijzen van opties schommelen constant. De prijs van een optie hangt af van de koers van het onderliggende effect. Een call optie op een aandeel neemt bijvoorbeeld in waarde toe wanneer het onderliggende aandeel stijgt. Door het onderliggende effect te analyseren kan je op de korte termijn profiteren van koersschommelingen op de optie.

Het is ook mogelijk om een optie te gebruiken als bescherming tegen een mogelijke koersdaling. Met een put optie koop je namelijk het recht om een bepaald aandeel tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. Wanneer de koers plotseling flink daalt, kan je het aandeel alsnog tegen de oorspronkelijke prijs verkopen.

Je kunt ook extra rendement op je aandelen ontvangen door callopties te schrijven. Voor het schrijven van opties ontvang je een premie. Wanneer de prijs binnen de periode stijgt tot boven de uitoefenprijs van het aandeel, dan moet je de aandelen wel daadwerkelijk leveren. Wanneer dit niet gebeurt behaal je extra rendement op het aandeel. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer je toch al van plan bent om een aandeel te verkopen.

Ten slotte kan je de resultaten vergroten. Met opties maak je gebruik van een hefboom: hierdoor heeft een kleine beweging een groter effect op het resultaat. Het voordeel van opties is dat je deze hefboom al kunt creëren met een relatief klein bedrag. Wanneer je hier dus goed gebruik van maakt, kan je een hogere winst behalen. Natuurlijk staan daar ook hogere risico’s tegenover.

Wat zijn de risico’s van opties?

Opties bieden hogere rendementen. Maar zoals altijd bij beleggen brengen hogere rendementen ook hogere risico’s met zich mee. Met opties loop je bijvoorbeeld het risico om je gehele inleg te verliezen. Wanneer je een optie koopt, dan kan deze waardeloos worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een calloptie wanneer op de expiratiedatum de prijs van een aandeel lager ligt dan die van de uitoefenprijs. Wanneer je opties schrijft kan je zelfs meer verliezen dan het bedrag dat je aan premie ontvangt.

Wanneer je callopties schrijft verlies je geld wanneer de koers stijgt. Je moet dan namelijk de onderliggende waarde van het aandeel leveren tegen de uitoefenprijs. Wanneer je het aandeel niet daadwerkelijk bezit, moet je deze tegen de huidige prijs kopen. Je verlies komt dan neer op het bedrag dat je aan premies hebt ontvangen min de aankoopkosten van de aandelen. Je verlies kan dan dus flink oplopen!

Ook bij het schrijven van putopties kan je flink de mist ingaan. Wanneer de koers daalt dat kan je verplicht worden om de onderliggende waarde te kopen tegen de uitoefenprijs. Wanneer deze prijs hoger ligt dan de beurskoers dan maak je dus verlies. Dit verlies bestaat uit het verschil tussen de uitoefenprijs en de beurskoers min je ontvangen premies.

Je kunt wel gedekt opties uitschrijven. Dit doe je wanneer je het onderliggende effect al bezit.

Hoe kan je geld verdienen met opties?

Er zijn twee manieren waarmee je geld kunt verdienen door te beleggen in opties. De eerste manier is het kopen van een optie.  Het is ook mogelijk om zelf een optie uit te schrijven, je ontvangt dan premie en je kan deze premie als winst in je zak steken wanneer de optie ongunstig uitvalt. In het artikel hoe beleggen in opties precies werkt gaan we verder in op beleggen in opties.

Hoe werkt de hefboom?

Wanneer je in opties belegt, dan maak je gebruik van een hefboom. Je hoeft namelijk minder geld in te leggen dan wanneer je de onderliggende waarde direct zou kopen. Hierdoor ligt de potentiële winst met een optie hoger dan wanneer je een aandeel direct koopt. Tegelijkertijd ligt je potentiële verlies ook een stuk hoger: met een onverwachte beursbeweging kan je al snel je volledige inleg verliezen!

Wanneer verlopen opties?

De meeste opties verlopen op de derde vrijdag van de maand. Dit geldt natuurlijk niet voor dagopties of weekopties. Let daarom goed op de expiratiedatum wanneer je gaat beleggen in opties.

Hoe komt de waarde van een optie tot stand?

De prijs of waarde van een optie bestaat uit de intrinsieke waarde en de tijdswaarde.

Wat is de intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde is het bedrag dat de optie op dat moment waard is. Wanneer je met een call optie een aandeel kunt kopen voor € 20 dat nu € 25 waard is, dan bedraagt de intrinsieke waarde € 5 per aandeel. Je kan het aandeel dan direct voor € 20 kopen en voor € 25 verkopen waardoor je een winst behaalt van € 5 per aandeel. Wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de actuele koers dan is de optie in the money. Wanneer de uitoefenprijs lager is dan de actuele koers dan is een call optie juist out of the money.

Wat is de tijdswaarde?

Wanneer de intrinsieke waarde de volledige prijs van een optie zou bepalen, dan was de intrinsieke waarde altijd gelijk aan de koers van de optie. Door de tijdswaarde of ook wel verwachtingswaarde is dit niet het geval.

Een optie heeft een bepaalde looptijd en wanneer beleggers verwachten dat de intrinsieke waarde van de optie in de toekomst nog kan stijgen, dan ligt de prijs van een optie hoger. De tijdswaarde ligt hoger wanneer de expiratiedatum ver in de toekomst ligt of wanneer het onderliggende effect een hoge volatiliteit kent. Wanneer de optie bijna verloopt, komt de tijdswaarde dicht bij 0 euro te liggen.

Wat zijn de voordelen van opties?

Mensen zouden niet in opties beleggen, wanneer er geen voordelen aan verbonden waren. Je kunt opties bijvoorbeeld gebruiken voor het beschermen van je aandelenportfolio tegen koersdalingen. Met een put optie behaal je een positief resultaat wanneer de koers daalt: op die manier kan je dus een verzekering afsluiten op je beleggingsportfolio. 

Ook kan je het rendement op je aandelen verhogen. Door callopties te schrijven ontvang je een premie. Wanneer je de aandelen al bezit, kan je ze altijd verkopen. Als de opties verlopen dan kan je de premie als extra rendement in je zak steken.

Doordat opties een hefboomwerking kennen, kan je ook van kleine koersbewegingen profiteren. Zowel je potentiële winst als je potentiële verlies stijgen sterk wanneer je gebruik maakt van financiële opties.

Voor wie zijn opties geschikt?

Beleggen in opties is niet voor iedereen geschikt. Je moet het onderliggende effect goed kennen. Weet je bijvoorbeeld hoe bewegelijk het onderliggende effect kan zijn? Ook is het belangrijk dat je voldoende kennis hebt van financiële opties. Zorg er bovendien voor dat je voldoende tijd hebt om onderzoek te doen naar de markt en de beurskoersen. Opties zijn alleen geschikt voor beleggers die een hoge risicobereidheid hebben.

Hoeveel rendement kan je behalen met opties?

Wanneer je het slim aanpakt, kan je met opties hoge rendementen behalen. Een optie kan soms wel tientallen procenten in waarde stijgen. Natuurlijk kan je ook forse verliezen behalen: wanneer de optie waardeloos wordt, verlies je het volledige bedrag van je inleg. Het is bovendien belangrijk om te onthouden dat je geen dividenduitkering ontvangt bij de handel in opties.

Optie betekenis: de Griekse symbolen

Wanneer je de betekenis van opties beter wilt begrijpen, kan je gebruik maken van de risicomaatstaven van deze financiële instrumenten. In dit deel van het artikel gaan we dieper in op de wiskunde achter de optie. Op die manier begrijpt je de definitie van opties beter.

Delta (Δ)

De Delta geeft aan in welke mate de prijs van een optie verandert wanneer de prijs van het onderliggende effect één euro stijgt of daalt. Met Delta kan je dus vaststellen hoe prijsgevoelig een optie is. De call optie heeft altijd een Delta tussen de 0 en 1 en een put optie heeft een Delta tussen de 0 en -1. Wanneer de delta 0,7 bedraagt dan neemt de waarde van de call optie toe met 70 cent wanneer de prijs van het onderliggende aandeel met één euro stijgt.

Wanneer je je aandelenpositie wilt hedgen, dan kan je met de Delta ook berekenen hoeveel aandelen je moet kopen. Het doel van een hedge is doorgaans om een delta-neutrale positie te bereiken. Het maakt dan niet uit of de prijzen stijgen of dalen voor het resultaat van je beleggingen. Wanneer de delta 0,5 bedraagt dan moet je bij een put optie bijvoorbeeld 50 aandelen kopen voor een volledige hedge.

Aan de Delta kan je ook zien wat de kans is dat de optie in the money eindigt. Met een Delta van 0,5 is de kans hierop 50%.

Theta (Θ)

Theta geeft aan hoeveel de prijs van een optie daalt wanneer tijd verstrijkt. Wanneer tijd verstrijkt, neemt de kans af dat een optie waardevoller wordt. Wanneer de Theta van een optie -0,25 bedraagt, dan daalt de waarde van de optie 25 cent per dag wanneer alle andere factoren gelijk zouden blijven.

Gamma (Γ)

Gamma laat zien hoe de Delta van de optie verandert, wanneer het onderliggende effect in waarde stijgt of daalt. Dit heet ook wel de tweede orde of afgeleide van prijsgevoeligheid. Bij een Gamma van 0,1, neemt delta toe of af met 0,1 wanneer de prijs van het onderliggende effect toe- of afneemt van € 1.

Met gamma kan je bepalen hoe stabiel de delta van een optie is: wanneer de gamma een hoge waarde heeft, kan de optie sterk in waarde veranderen wanneer de prijs van het onderliggende effect wisselt. De gamma is het hoogst wanneer de optie at the money is (de uitoefenprijs en prijs van het onderliggend effect zijn bijna gelijk). De gamma waardes nemen af wanneer de optie sterker in of out of the money is. Wanneer de expiratiedatum dichterbij komt, hebben prijsveranderingen een sterke invloed op gamma.

Vega (V)

Vega laat zien hoe sterk de waarde van een optie afhangt van de volatiliteit van het onderliggende effect. Wanneer de Vega 0,2 bedraagt, dan verandert de waarde van de optie 20 cent wanneer de volatiliteit met 1% verandert. Een hogere volatiliteit vergroot de kans op extreme waardes en daardoor winstgevende resultaten: wanneer de volatiliteit toeneemt dan neemt de waarde van een optie doorgaans toe.

Rho (p)

Rho geeft aan hoe de optie verandert wanneer de rente stijgt of daalt met 1%. Je kan hiermee vaststellen hoe gevoelig de optie is voor wijzigingen in de rente. Wanneer de rho 0,1 bedraagt voor een call optie, dan zou de prijs van de optie 10 cent stijgen wanneer de rente met één procent toeneemt.

Amerikaanse en Europese opties

Er bestaan twee type opties: Amerikaanse en Europese opties. De Amerikaanse opties zijn de meest gebruikelijke en kunnen op elk moment uitgevoerd worden (tot het moment van expiratie). Europese opties kunnen alleen uitgevoerd worden op de expiratiedatum.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *