13 belangrijke economische indicatoren voor Forex & aandelen

Wanneer je gaat beleggen in Forex of aandelen, is de economische situatie in een regio erg belangrijk. Wanneer het goed gaat met de economie in Engeland, dan is de kans bijvoorbeeld groot dat de Britse pond meer waard wordt in verhouding met andere valuta’s. Ook zullen de Engelse aandelen dan in waarde toenemen. Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste economische indicatoren waar je rekening mee moet houden wanneer je gaat beleggen? In dit artikel bespreken we ze uitgebreid!

Hoe belangrijk zijn economische indicatoren?

We gebruiken niet voor niets het woord indicator. Een economische indicator geeft alleen een benadering van de economische situatie binnen het land. Toch kan het als belegger in Forex of aandelen verstandig zijn om de economische situatie te analyseren door gebruik te maken van deze cijfers. Op die manier heb je een beter beeld van de algemene trend en dit kan je helpen bij het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen.

Welke cijfers zijn van belang?

Hieronder zie je een lijstje van de economische indicatoren die je zeker in de gaten moet houden wanneer je wilt beleggen in Forex of aandelen:

 • BNP: hoeveel produceert aan land aan goederen & diensten?
 • CPI: hoe ontwikkelen de prijzen van consumentengoederen zich?
 • PPI: hoeveel betalen groothandels voor geproduceerde goederen?
 • Detailhandel: hoeveel verkopen de winkels in totaal?
 • Rentetarieven: rente heeft een grote invloed op de bestedingen.
 • Werkgelegenheid: hoeveel mensen hebben momenteel een baan?
 • Consumentenvertrouwen: zijn mensen optimistisch over de toekomst?
 • Duurzame goederen: kopen mensen nog dure producten?
 • Betalingsbalans: is er meer import of export?
 • Overheidsbeleid: hoe helpt de overheid de economie?
 • Huizenmarkt: hoe ontwikkelen de huizenmarkten zich?
 • Lonen: stijgen of dalen de salarissen in een land?
 • Aandelenmarkt: hoe gaat het met de beurs?

Wat is het Bruto nationaal product (BNP)?

Het BNP is de totale toegevoegde waarde van een land of economische zone. De toegevoegde waarde wordt bepaald door de totale marktwaarde van alle goederen en diensten binnen een bepaalde regio op te tellen. Dit geeft je een goed beeld van de economische situatie binnen een land.

Het BNP geeft aan wat er in de afgelopen periode binnen een zone is gebeurd. Voordat dit cijfer bekend wordt gemaakt, komt er doorgaans een voorspelling naar buiten. Wanneer de definitieve cijfers afwijken van wat er verwacht wordt, kan het de wisselkoers van een valuta sterk beïnvloeden.

Wanneer het BNP van Amerika bijvoorbeeld veel lager uitvalt dan verwacht, dan is de kans groot dat de dollar in waarde afneemt tegenover andere valuta’s.

Let extra goed op wanneer het BNP daalt. Wanneer dit gebeurt kan je vaak een forse daling verwachten. Al met al is het BNP één van de belangrijkste economische indicatoren en het is dan ook belangrijk om deze goed in de gaten te houden.

Wat is de Consumenten prijs index (CPI)?

Deze indicator meet hoe een vaste bundel goederen en diensten in prijs veranderd over tijd. Met deze indicator kan je de inflatie binnen een bepaalde regio goed meten. Binnen een gezonde economie zie je dat de prijzen van goederen en diensten elk jaar een beetje stijgen.

Wanneer de inflatie te hoog ligt, dan kan dit een slecht teken zijn. Een hogere inflatie kan de stabiliteit van een economie verwoesten en de winstgevendheid van bedrijven sterk verlagen. In deze situatie kan je het beste een short positie innemen op de valuta van de regio. De waarde zal dan sterk afnemen zoals je bijvoorbeeld ziet in Zimbabwe.

inflatie Zimwabwe

Ook deflatie is geen goed teken. Wanneer de prijs van goederen en diensten afneemt, dan is dit een indicatie dat de vraag naar goederen en diensten daalt. Dit heeft ook een negatief effect op een economische regio en op de waarde van de valuta die daar gebruikt wordt.

Het prijsniveau heeft een sterke invloed op allerlei andere besluiten. Zo wordt het prijsniveau gebruikt voor het aanpassen van lonen, pensioenen en belastingtarieven.

Wat is het productenprijsindex (PPI)?

Samen met de CPI is de PPI één van de belangrijkste indicatoren voor het bepalen van de inflatie. De PPI geeft aan hoeveel groothandels betalen voor goederen. Met de PPI kan je dus bepalen hoeveel producenten ontvangen voor hun goederen. Eventuele prijsstijgingen in de PPI worden vaak doorberekend aan de consument. Een stijgende PPI leidt daarom vaak ook tot een hogere CPI.

Een voordeel voor de belegger van de PPI, is dat je ook per industrie kan zien hoe de prijzen zich ontwikkelen. Dit kan je ook helpen bij het nemen van beslissingen rondom investeringen in aandelen.

Detailhandel verkopen (retail sales index)

Landen brengen regelmatig cijfers naar buiten over de verkopen in winkels. Dit cijfer wordt samengesteld door verkoopcijfers van diverse winkels in een land samen te voegen. Met dit cijfer kan je zien hoe de verkopen waren in de afgelopen periode. Deze indicator kan een goed beeld geven van de economische gezondheid binnen een land. Ook kan je de indicator gebruiken om toekomstige inflatie te voorspellen. Wanneer de verkopen sterk stijgen, zullen de prijzen naar verwachting toenemen.

De verkopen kunnen gebruikt worden door de overheid om beleid te vormen. Wanneer de verkopen sterk stijgen, kunnen de rentetarieven verhoogd worden. Op die manier wordt een sterke toename van de inflatie voorkomen.

Door de cijfers van de detailhandelsverkoop correct te interpreteren is het mogelijk om andere vertraagde indicatoren zoals het BNP en de CPI te voorspellen. Deze indicator is dan ook goed te gebruiken om de toekomstige richting van de economie in te schatten.

Rentetarieven

Het rentetarief zoals vastgesteld door de Centrale Bank binnen een zone (bijvoorbeeld de ECB voor Europe en de FED voor Amerika) heeft een sterke invloed op de vraag naar bepaalde valuta’s.

Bij een lage rente kunnen bedrijven en consumenten goedkoper geld lenen. Tegelijkertijd ligt het rendement op het vasthouden van geld laag. Hierdoor neemt de winstgevendheid van sparen bijvoorbeeld af. Bij een lage rente nemen de bestedingen dan ook toe wat een impuls kan geven aan de economie.

Een hoge rente maakt het juist duur om geld te lenen. Het rendement op spaargeld ligt dan juist hoog. Mensen zullen dan minder snel geld uitgeven wat de economische ontwikkeling kan afremmen.

Wanneer de rente stijgt, levert geld meer op, waardoor de vraag naar de betreffende valuta kan toenemen. Een hoge rente, kan de achterliggende valuta dus sterker maken.

Door rekening te houden met de verschillende economische indicatoren is het mogelijk om te voorspellen wat de Centrale Bank zal doen. Bij een hoge inflatie zal de Centrale Bank bijvoorbeeld de rente verhogen om de bestedingen te remmen. Wijzigingen in de rentetarieven kunnen een grote impact hebben op de Forex & aandelenmarkt.

Werkgelegenheidsindicatoren

Werkgelegenheid is enorm belangrijk de economische situatie. Mensen die werken hebben meer geld te besteden, wat goed is voor de algehele economie. Hierdoor blijft de productie op niveau.

Bij een hoge werkloosheid hebben mensen weinig te besteden waardoor de algehele productie verder zal dalen: de zone raakt dan in een laagconjunctuur. Wanneer de werkloosheid in een gebied toeneemt, dan kan dit een negatief effect hebben op de koers van de valuta.

Het kan interessant zijn om de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gaten te houden. Wanneer het percentage werklozen toeneemt, dan is dit een slecht teken voor de economische situatie in een regio.

Consumentenvertrouwen (CCI)

Het consumentenvertrouwen is een economische indicator die aangeeft hoe optimistisch mensen in een land over de toekomst zijn. Bij een hoge mate van optimisme, zal men meer uitgeven. Het vertrouwen van consumenten is dan ook een belangrijke voorspellende indicator.

Bestellingen van duurzame goederen

Deze indicator geeft aan hoeveel geld mensen uitgeven aan goederen die een langere tijd meegaan. Dit kunnen bijvoorbeeld televisies of auto’s zijn. Ook dit cijfer geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen binnen een economie.

Je kan dit cijfer ook per industrie bestuderen. Op die manier kan je trends spotten en investeren in de juiste effecten.

duurzame goederen

Betalingsbalans

De betalingsbalans geeft een overzicht van alle import en export met andere landen. Er is sprake van een overschot wanneer er meer export is dan import. Wanneer er veel export is, neemt de vraag naar de valuta van dat land toe. Wanneer je producten koopt in Amerika, moet je immers betalen met dollars. De koers van de dollar kan dan stijgen.

Wanneer er een tekort is op de betalingsbalans van een land of regio, wordt er meer geïmporteerd dan geëxporteerd. De koers zal dan dalen doordat er meer vraag is naar andere valuta’s om producten te importeren.

Fiscaal en monetair beleid van de overheid

Door het manipuleren van verschillende economische instrumenten (fiscale wetgevingen, rentetarieven en invoertarieven) kan de overheid proberen om de stabiliteit binnen de eigen zone te handhaven. Veel maatregelen die door de overheid worden genomen hebben invloed op de koers van de valuta.

Wanneer de overheid lenen bijvoorbeeld fiscaal onaantrekkelijk maakt, zullen buitenlandse bedrijven minder binnen het land investeren waardoor de vraag naar de valuta en dus de koers zal dalen.

Ontwikkeling van de huizenmarkt

Ook de ontwikkelingen op de huizenmarkt kunnen gebruikt worden bij het voorspellen van economische ontwikkelingen. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de prijsontwikkelingen van huizen. Wanneer de prijzen fors stijgen gaat het vaak goed met de economie en is er sprake van (enige) inflatie.

Ook kan je kijken naar het aantal nieuwe huizen dat gebouwd worden. Het bouwen van huizen vergt forse investeringen: dit zie je dan ook alleen wanneer het vertrouwen hoog ligt.

Ontwikkelingen van de lonen

De ontwikkeling van de lonen binnen een economische zone is ook een goede economische indicator. Wanneer mensen meer geld verdienen, kunnen ze automatisch ook meer uitgeven. Dit kan de inflatie weer beïnvloeden waardoor de Centrale Banken weer met de rente gaan spelen.

Aandelenmarkt

Ook de aandelenmarkt is een belangrijke economische indicator. Wanneer het goed gaat met de aandelenmarkt, gaat het vaak ook goed met de economie. De aandelenmarkt werkt vaak op vertrouwen. De prijs van de aandelen geeft aan hoe beleggers verwachten dat de toekomst zich zal ontwikkelen. Eigenlijk kan je de ontwikkelingen op de aandelenmarkt dus ook als een soort consumentenvertrouwen cijfer gebruiken.

economie pijlenschema wisselkoers

Versimpelde weergave van de wijze waarop economische indicatoren samenhangen. De groene pijlen weergeven positieve verbanden, als X stijgt, stijgt Y. Neemt X af dan neemt Y af. let erop dat er nog veel meer (onderlinge) economische relaties bestaan. (o) staat voor overschot.

Hoe gebruik je economische indicatoren?

Het is belangrijk om te onthouden dat economische indicatoren vaak niet als waarzeggers opereren. Je kan de indicatoren beter als een puzzel zien. Elk puzzelstukje vertelt je een deel van het verhaal. Met de indicatoren kan je het grotere plaatje zien en op basis daarvan kan je beslissingen nemen.

Als investeerder op de lange termijn kan je indicatoren gebruiken om op het juiste moment in te stappen. Wanneer de economische indicatoren toekomstige groei voorspellen, dan is dit een goed teken.

Voor de korte termijn handelaar kan je de indicatoren gebruiken om op een slimme manier te speculeren. Zeker wanneer bepaalde cijfers uitkomen, kan je een verhoogde volatiliteit verwachten. Door hier slim op in te spelen kan je je beleggingsresultaten sterk verbeteren.

Hoe vind je economische indicatoren?

Je kan de economische indicatoren eenvoudig op het internet vinden. Het kan verstandig zijn om dagen te markeren in je kalender. Op die manier voorkom je dat je veel geld verliest doordat je een belangrijk economisch cijfer over het hoofd ziet.

Auteur

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *