Economische indicatoren bij Forex: voorspel de koers

Fundamentele analyse is het proces waarbij je de onderliggende waarde probeert te achterhalen door voorspellingen te doen op basis van beschikbare gegevens en statistieken. In dit artikel bekijken we verschillende belangrijke economische indicatoren die een rol spelen bij het voorspellen van de koers van Forex.

Bruto nationaal product (BNP)

Het BNP is de totale toegevoegde waarde van een land of economische zone. De toegevoegde waarde wordt bepaald door de totale marktwaarde van alle goederen en diensten binnen een bepaalde regio op te tellen. Op die manier heb je een aardig beeld van de economische gezondheid van een land.

Het BNP geeft aan wat er in de afgelopen periode binnen een zone is gebeurd. Het is dan ook verstandig om je vooral te focussen op de voorlopige voorspellingen die meestal een maand voor de definitieve cijfers naar buitenkomen. Wanneer de definitieve cijfers uiteindelijk afwijken van de voorlopige verslagen zal dit de koers alsnog sterk laten bewegen.

Consumentenprijsindex (CPI)

De CPI geeft de prijsontwikkeling aan van goederen en diensten binnen een bepaald land. De consumentenprijsindex wordt bepaald door de prijsontwikkelingen van een mandje goederen en diensten te bestuderen die door een gemiddeld huishouden binnen het land of de zone wordt aangeschaft.

De CPI kan worden gebruikt om voorspellingen te doen over de rentetarieven. Een hoge CPI is namelijk een indicatie voor de aanwezigheid van sterke inflatie met een stijgende rente als gevolg. Doordat men een hoger rendement behaald op valuta bij een hoge rentestand zal de vraag naar die valuta toenemen wat de koers zal opdrijven.

Werkgelegenheidsindicatoren

Werkgelegenheid is enorm belangrijk voor de stabiliteit binnen een zone. Wanneer men werkt heeft men meer geld te besteden waardoor de productie in stand blijft. Bij een hoge werkloosheid hebben veel mensen weinig te besteden waardoor de algehele productie verder zal dalen: de zone raakt dan in een laagconjunctuur. Een hoog werkloosheidspercentage heeft vanzelfsprekend een negatief effect op de koers van de betreffende valuta.

Detailhandelsverkoop

De cijfers van de detailhandelsverkoop komen iedere maand uit. Doordat er seizoen correctie is toegepast is dit een erg sterke indicator voor de kracht van de consumentenuitgaven. Door de cijfers van de detailhandelsverkoop correct te interpreteren is het mogelijk om andere vertraagde indicatoren zoals het BNP en de CPI te voorspellen. Deze indicator is dan ook goed te gebruiken om de toekomstige richting van de economie in te schatten.

Betalingsbalans

De betalingsbalans geeft een overzicht van alle import en export met andere landen. Er is sprake van een overschot wanneer er meer export is dan import, er is dan meer vraag naar de valuta van de zone waardoor de koers zal stijgen. Wanneer er echter een tekort is wordt er meer geïmporteerd dan geëxporteerd, de koers zal dan dalen doordat er meer vraag is naar andere valuta’s en minder naar de valuta van de eigen zone.

Fiscaal en monetair beleid van de overheid

Door het manipuleren van verschillende economische instrumenten (fiscale wetgevingen, rentetarieven en invoertarieven) kan de overheid proberen om de stabiliteit binnen de eigen zone te handhaven. Veel maatregelen die door de overheid genomen worden hebben een grote invloed op de koers van de valuta. Wanneer de overheid lenen bijvoorbeeld fiscaal onaantrekkelijk maakt zullen buitenlandse bedrijven minder binnen het land investeren waardoor de vraag naar de valuta en dus de koers zal dalen.

Rentetarieven

Het rentetarief zoals vastgesteld door de centrale bank binnen een zone (bijvoorbeeld ECB, FED) heeft een grote invloed op de vraag naar bepaalde valuta’s. Wanneer de rente stijgt levert geld meer op, waardoor de vraag naar de betreffende valuta zal toenemen. Door rekening te houden met de verschillende economische indicatoren is het mogelijk om te voorspellen wat de centrale bank zal doen. Bij een hoge inflatie zal de centrale bank bijvoorbeeld de rente verhogen om de bestedingen te remmen.

Fundamentele analyse toepassen

Wanneer je in Forex gaat handelen op basis van fundamentele analyse is het belangrijk dat je weet hoe de economie globaal gezien in elkaar zit. Wanneer je weet hoe de verschillende indicatoren samenhangen kan je voorspellingen maken en daarmee de kans dat je een succesvolle trade uitvoert sterk vergroten.  

economie pijlenschema wisselkoers

Versimpelde weergave van de wijze waarop economische indicatoren samenhangen. De groene pijlen weergeven positieve verbanden, als X stijgt stijgt Y, neemt X af dan neemt Y af. let erop dat er nog veel meer (onderlinge) economische relaties bestaan. (o) staat voor overschot.

Handige links: aan de slag met beleggen

Plaats een reactie

Heb je een vraag? Of heb je een interessante mening? Plaats een reactie!