Hoe maak je winst met obligaties?

Beleggen in obligaties kan een aantrekkelijke keuze zijn wanneer je niet teveel risico wilt lopen. In dit artikel lees je hoe beleggen in obligaties precies werkt. Ook bekijken we op welke manier je het beste in obligaties kunt beleggen.

Wat zijn obligaties precies?

Obligaties zijn schuldbewijzen. Wanneer je een obligatie koopt van een bedrijf of de overheid, dan heb je recht op periodieke rentebetalingen. Bij een obligatie zijn de verschillende kenmerken van belang:

  • Couponrente: het bedrag aan rente dat je ontvangt wanneer je de obligatie koopt.
  • Vervaldag: de laatste dag van de looptijd van de obligatie.
  • Coupures: de waarde waarin je de obligatie kunt aanschaffen.
  • Munt van uitgifte: de wisselkoers kan bepalend zijn voor je rendement.
  • Uitgifteprijs: de prijs waartegen de obligatie wordt uitgegeven. 

In het artikel wat is een obligatie lees je in meer details wat obligaties precies zijn en hoe ze werken. Ook kan je hier meer lezen over de verschillende type obligaties.

Hoe kan je beleggen in obligaties?

Je kunt eenvoudig beleggen in obligaties bij een online broker. Obligaties worden doorgaans namelijk vrij verhandeld. De koers van een obligatie hoeft niet gelijk te zijn aan de uitgifteprijs. De koers van een obligatie kan namelijk wisselen door de invloed van vraag en aanbod. Klik hier om te kijken bij welke brokers je in obligaties kunt beleggen.

Sommige obligaties zijn niet vrij verhandelbaar. Je kunt je bij sommige bedrijven bijvoorbeeld inschrijven op obligaties. Let wel goed op de risico’s: niet alle obligaties betalen altijd uit.

Veilig beleggen in obligaties

De koers van een obligatie kan continue verschillen. Toch hoeft dit geen probleem te zijn. Je kunt er immers voor kiezen om obligaties te kopen en vast te houden gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd ontvang je vervolgens het volledige bedrag weer terug. Op die manier heeft de koers van de obligatie geen effect op het rendement dat je behaalt.

Het is echter ook mogelijk om actief te handelen in obligaties. Op die manier kan je koerswinst behalen. Maar voordat je dit doet, is het belangrijk dat je begrijpt welke factoren de koers van een obligatie kunnen beïnvloeden.

Wat bepaalt de koers van een obligatie?

De nominale waarde is de waarde waarvoor de obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. De prijs van de obligate kan vervolgens boven of onder de nominale waarde komen te liggen. De waarde van een obligatie wordt onder andere bepaald door de marktrente, kredietwaardigheid en de resterende looptijd.

Het effect van marktrente op de koers

De marktrente heeft de grootste invloed op de koers van een obligatie. De rente op een obligatielening staat vast. Wanneer je een tijd geleden een dertigjarig obligatie kocht met een rente van acht procent dan zal je deze acht procent steeds ontvangen. De Europese Bank past de rentestand echter regelmatig aan om de economie te stimuleren. Een lagere rente gaat spaargedrag tegen en zal de bestedingen stimuleren.

Wanneer de rente daalt en je hebt een obligatie met een hogere rente dan die van de markt dan zal de waarde van de obligatie stijgen. Het rendement op je obligatie in verhouding tot het rendement op een spaarrekening neemt dan immers toe.

Wanneer je een obligatie hebt met een rendement van 8 procent en de marktrente is 3 procent dan betekent dit dat je per 1000 euro 50 euro extra op jaarbasis binnenhaalt. Je kan dan besluiten om de obligatie met koerswinst te verkopen of om de obligatie te houden.

Een stijgende rente zal juist negatief uitpakken voor de waarde van een obligatie. Doordat de marktrente stijgt, zal de interesse in je obligatie afnemen waardoor de koers daalt. Het is daarom van belang om wanneer je in obligaties gaat beleggen de toekomstige rente in te schatten. Wanneer je de toekomstige rente goed inschat kan je een leuke winst behalen met je investering in obligaties!

rente en obligatie prijzen

De marktrente en obligatie prijzen bewegen in tegenovergestelde richting

De kredietwaardigheid

Ook de kredietwaardigheid van de instantie achter de obligatie speelt een rol. Je loopt wanneer je een obligatie koopt immers het risico op faillissement van de instantie achter de obligatie. Wanneer dit het geval is, verlies je de volledige investering. Wanneer het bedrijf of de overheid achter de obligatie als minder risicovol wordt gezien, stijgt de koers van de obligatie dan ook.

Dit was goed terug te zien in de schuldencrisis bij bijvoorbeeld Griekenland. De financiële markten vroegen zich af of Griekenland zijn schulden nog kon afbetalen. Onder invloed van deze zorgen over de kredietwaardigheid, daalde de waarde van de obligaties van Griekenland sterk.

Wanneer je gaat beleggen in obligaties, kan je dus proberen om de kredietwaardigheid van landen en bedrijven in te schatten. Bij paniek daalt de koers van een obligatie soms vrij extreem. Dit kan juist een mooi koopmoment zijn!

Resterende looptijd

Ook de resterende looptijd heeft invloed op de koers van een obligatie. Een obligatie met een hoger rentepercentage en een langere looptijd kan bijvoorbeeld een hogere koers hebben dan een obligatie met een hoger rentepercentage en een kortere looptijd. Dit omdat je als obligatiehouder waarschijnlijk langer profiteert van de hogere rent uitbetalingen.

Moet je beleggen in staatsobligaties of bedrijfsobligaties?

Wanneer je gaat beleggen in obligaties, kan je kiezen tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Maar waar kan je nu het beste in investeren? En wat is het verschil precies?

Staatsobligaties

Staatsobligaties worden over het algemeen als minder risicovol gezien. Overheden zijn immers erg groot en slagen er bijna altijd in om hun schulden volledig terug te betalen. Zeker bij grote, stabiele economieën zoals die van Duitsland of de Verenigde Staten ligt het risico op het niet terugontvangen van je geld op bijna nul.

Staatsleningen kennen weinig correlatie of samenhang met aandelen. Soms is er zelfs sprake van een tegengesteld verband. Wanneer de aandeelkoersen het goed doen, dan gaat het minder goed met de koersen van staatsobligaties. Staatsobligaties kunnen daarom een goede investering zijn om de volatiliteit van je portefeuille te doen afnemen. In economisch slechte tijden behaal je op die manier toch nog een leuk rendement.

staatsobligaties risico

De rentes op staatsobligaties namen fors toen de zorgen over het terugbetalen van de schulden van de overheden toenam.

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties zijn risicovoller, maar presteren op de lange termijn doorgaans beter. Ze correleren ook sterker met de aandeelmarkten. Wanneer het slecht gaat met de economie, dalen de koersen van de bedrijfsobligaties. Wanneer het goed gaat met de aandeelkoersen, dan stijgen de koersen van de bedrijfsobligaties juist.

Dit komt doordat men zich bij bedrijfsobligaties meer zorgen maakt over het wel of niet terugbetalen van de som. Bedrijven gaan immers vaker over de kop en wanneer dit het geval is, verlies je de volledige inleg. Bij bedrijfsobligaties is het dan ook nog belangrijker om goed na te gaan of het bedrijf achter de obligatie goed presteert.

Beleggen in obligaties: zorg voor spreiding

Net zoals bij iedere vorm van beleggen, is het ook bij obligaties belangrijk om voor voldoende spreiding te zorgen. Zeker wanneer je bedrijfsobligaties koopt is dit van belang. Wanneer het slecht gaat binnen één sector, hoeft het immers niet slecht te gaan in een andere sector. De correlatie tussen obligaties van bedrijven in verschillende sectoren is dan ook beperkt.

Uiteindelijk kan beleggen in obligaties een goed alternatief zijn voor sparen. Bij sparen ligt het rendement immers veel lager. Een deposito zou dan een alternatief kunnen zijn, maar deposito’s kennen niet de flexibiliteit die obligaties wel hebben. Vergeet echter nooit om voldoende onderzoek te doen. Obligaties zijn immers minder risicovol, maar zeker niet risicoloos.

In ons artikel geld verdienen met het kopen van obligaties bekijken we aan de hand van voorbeelden hoe je goede resultaten kunt behalen met het kopen en verkopen van obligaties.

Pagina in het Engels 

Handige links: aan de slag met beleggen

Plaats een reactie

Heb je een vraag? Of heb je een interessante mening? Plaats een reactie!

Comments powered by CComment