Wat zijn obligaties precies?

Wat is een obligatie precies? Een obligatie is een lening uitgegeven door de overheid of door een bedrijf. Obligaties zijn schuldbewijzen. Wanneer je een obligatie koopt, ontvang je hiervoor doorgaans een vooraf afgesproken rentepercentage. Het is ook mogelijk om actief te handelen in de waarde van obligaties. Op deze pagina lees je wat een obligatie precies is en waar je op moet letten.

Wat zijn de voordelen van obligaties?

Obligaties worden vooral gekocht door beleggers om meer stabiliteit aan te brengen binnen hun portefeuille: de risico’s van obligaties liggen namelijk een stuk lager dan de risico’s van aandelen. Alleen wanneer de verstrekker van de obligatie failliet gaat, bestaat er de mogelijkheid dat je al je geld verliest. In de meeste gevallen zal je de afgesproken rente plus aflossing dus altijd ontvangen. 

Een groot nadeel van het beleggen in aandelen is het feit dat er geen zekerheid is. De koersen kunnen enorm stijgen maar hebben ook grote dalingen laten zien in de afgelopen jaren. Het is dan ook verstandig om je risico’s zoveel mogelijk te spreiden. Door het kopen van obligaties is het mogelijk om je verliezen bij dalende aandelenkoersen zoveel mogelijk te compenseren. De rentepercentages op obligaties nemen namelijk doorgaans toe in recessies, leer er hier meer over.

Hoe kan je winst behalen met obligaties?

Nu je weet wat een obligatie is, wil je natuurlijk ook weten hoe je winst kunt behalen met obligaties. Dit kan je doen via de couponrente en via het koersrendement.

Couponrente

De meeste obligaties keren rente uit, dit wordt ook wel de couponrente genoemd. Doorgaans wordt de couponrente op maandelijkse basis uitbetaald. Dit kan zowel een vast als een variabel percentage zijn. Variabele percentages hangen bijvoorbeeld samen met de hoogte van Euribor. De rente wordt vaak één keer per jaar uitgekeerd. Wanneer de obligatie meerdere eigenaren had binnen deze periode, dan wordt de rente eerlijk verdeeld.

Koersrendement

Het is ook mogelijk om winst te behalen met obligaties doordat de waarde van de obligatie stijgt. Je kunt obligaties namelijk net zoals aandelen vrij verhandelen. De koers van obligaties worden door verschillende factoren bepaald. Wanneer de marktrente daalt, neemt de waarde van de obligatie doorgaans toe. Ook een verbeterde kredietwaardigheid van de uitgever kan tot een hogere koers leiden. Ten slotte wordt de prijs ook bepaald door het spel van vraag en aanbod naar de specifieke obligatie.

Welke obligaties zijn er?

Er bestaan verschillende soorten obligaties. Maar welke obligaties zijn dat? Je hebt gewone obligaties, achtergestelde obligaties, perpetuele obligaties en converteerbare obligaties.

Gewone obligaties

De meest voorkomende obligatie, is de gewone obligaties. Normale obligaties hebben geen speciale kenmerken.

Achtergestelde obligatie

Wanneer de achterliggende partij failliet gaat, krijg je pas later betaald met een achtergestelde obligatie. Achtergestelde obligaties zijn dus risicovoller dan normale obligaties. Vanwege het hogere risico, ontvang je doorgaans meer rente bij de achtergestelde obligatie.

Perpetuele obligatie

Dit zijn obligaties zonder van tevoren bepaalde looptijd. Deze obligaties worden dus niet op een bepaald moment afgelost en kunnen dus oneindig lang open blijven bestaan. Bij sommige obligaties kan het bedrijf alsnog besluiten om de obligatie op een moment af te lossen tegen een vaste prijs.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zijn obligaties die kunnen worden omgezet naar aandelen van het bedrijf. Er wordt doorgaans van tevoren vastgesteld hoeveel aandelen je zou kunnen ontvangen voor één obligatie.

Floating rate note

Dit type obligatie heeft geen vaste rente. De rente beweegt doorgaans mee met de marktrente. Het voordeel van deze obligatie is dat je bij een stijgende rente ook een hoger rendement behaalt. Een dalende rente verlaagt het rendement echter. Doordat de rente meebeweegt met de marktrente is de prijs van dit type obligatie doorgaans minder volatiel.

Kredietwaardigheid van obligaties

Net zoals bij aandelen heeft elke obligatie een bepaald risico. Dit risico hangt af van de kredietwaardigheid van de kredietverstrekker en het is dan ook belangrijk om na te gaan of het bedrijf of de overheid zich in financiële problemen bevindt. Het grootste risico van beleggen in obligaties is het niet ontvangen van het bedrag dat je uitgeleend hebt aan het einde van de looptijd vanwege een faillissement.

Normaal gesproken zijn overheden kredietwaardiger dan bedrijven. In de recente schuldencrisis is het echter gebleken dat ook overheden obligatieleningen soms niet meer kunnen terugbetalen. Obligaties uitgegeven door de Griekse overheid waren in die tijd bijvoorbeeld niet erg veilig.

Risico en rendement

Het grootste risico van beleggen in obligaties is dus het niet terugkrijgen van het uitgeleende bedrag. Risico en rendement zijn altijd met elkaar verbonden: wanneer het risico van een obligatie hoger ligt zal ook het rentepercentage hoger liggen. Beleggers zijn in zo’n geval immers alleen bereid om geld uit te lenen wanneer ze een vergoeding ontvangen voor het risico dat ze lopen.

Wanneer je obligaties gaat kopen kan je gebruik maken van de rapportcijfers van de kredietwaardigheid uitgegeven door agentschappen als Standard & Poors, Moody’s en Fitch. Hierbij is een AAA status erg veilig en een DDD status erg onveilig. Op die manier kan je de risico’s van een obligatie inschatten en hierop anticiperen. Op de website van Standard & Poor bekijk je actuele beoordelingen van ondernemingen en overheden.

standaard and poor

Nu weet je wat obligaties precies zijn. Maar weet je ook hoe je kunt beleggen in obligaties? In het artikel beleggen in obligaties gaan we verder in op het beleggen in obligaties. We bekijken de belangrijkste kenmerken van een obligatie, we bekijken hoe de koers tot stand komt en we zullen de samenhang tussen de marktrente en de koers van de obligatie vaststellen.

Pagina in het Engels

Handige links: aan de slag met beleggen

Plaats een reactie

Heb je een vraag? Of heb je een interessante mening? Plaats een reactie!